Aandachtsproblemen

AD(H)D is een DSM-IV classificatie - in het Nederlands: Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, in het Engels: Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Een aandachtstekortstoornis is een stoornis die begint in de kinderleeftijd. Er is sprake van een afwijking in het functioneren van de hersenen. Er zijn vier typen:

1. Aandachtszwakke of onoplettendheid type: ADD (wordt vaak niet onderkend)
2. Hyperactief/impulsieve type
3. Combinatie van type 1 en 2 (deze lijkt het meest voorkomend)
4. Restgroep (onvoldoende symptomen voor een van de 3 eerdergenoemde types)

Hoe herkent men dit gedrag?

Aandachtsproblemen: deze leerlingen hebben meer dan gemiddeld moeite om:

 • Aan het werk te gaan en te blijven;
 • Aanwijzingen op te volgen;
 • Hun werk te organiseren en af te maken;
 • De hoofd- van de bijzaken te onderscheiden;
 • Zich te herinneren wat ze van plan waren;
 • Zich te herinneren waar ze hun spullen laten;
 • Prikkels van buiten te negeren;
 • Vlot te reproduceren wat ze hebben geleerd (terwijl ze het wel weten);
 • Hun aandacht te richten en vast te houden.

Hyperactiviteit-impulsiviteit: deze leerlingen hebben meer dan gemiddeld moeite om:

 • Handen en voeten stil te houden, rustig op een stoel te zitten;
 • Op de plaats in de klas te blijven zitten; ze staan zomaar op;
 • Op hun beurt te wachten.

Wat doen deze leerlingen wel?

 • Zijn voortdurend in de weer en draven maar door;
 • Praten aan één stuk;
 • Zijn rusteloos;
 • Houden zich tijdens de les bezig met andere zaken: krassen, pennen demonteren, praten met buren etc.;
 • Gooien het antwoord er al uit voordat de vraag is afgemaakt;
 • Verstoren bezigheden van anderen of dringen zich op;
 • Buiten de klas: maken van fysiek contact, doen van ‘gevaarlijke’ dingen voor zichzelf en anderen.

Wil je interessante informatie over AD(H)D: klik hier

[Bron: Cordys Onderwijstrajecten]