Persoonlijkheidsonderzoek

Het persoonlijkheidsonderzoek vormt standaard een onderdeel van de algemene psychodiagnostiek, met name in de Gespecialiseerde GGz (GGGZ) - de leidende vraag is steeds ‘Wie is de persoon, die deze klachten heeft?’ Dit onderzoek is om praktische redenen noodzakelijkerwijs beperkt van aard.

Soms zijn er redenen een meer uitgebreid persoonlijkheidsonderzoek te doen, bijvoorbeeld door middel van een SCID-II, MMPI-2 of een NEO-PI-R, teneinde een scherper beeld van iemands karakterontwikkeling te kunnen krijgen en van zijn of haar wijze van omgaan met diverse omstandigheden. Wanneer dit het geval mocht zijn, zal deze mogelijkheid expliciet met u worden besproken en aan u worden voorgesteld.