Cognitieve Sociale Vaardigheidstraining

- ‘De rede van kinderen’

Doel

De training richt zich enerzijds op het beter plannen en organiseren en anderzijds op het beter luisteren naar elkaar, een mening durven verdedigen, maar ook durven bijstellen, kritiek geven en ontvangen en het beter leren omgaan met conflicten – kortom: op het aanleren van nieuw of ander gedrag (denken én doen of laten), waardoor het kind minder problemen met zichzelf of zijn/haar omgeving ondervindt. Het beter leren stilstaan bij eigen gedachten en gevoelens is hier een belangrijk onderdeel.

Inhoud

‘De rede van kinderen’ is een cognitieve sociale vaardigheidstraining voor kinderen met psychische problemen, in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. Het is een (groeps)training die de executieve functies stimuleert en kinderen op een speelse en creatieve wijze leert hoe ze zelfstandig problemen kunnen oplossen. Als zodanig is het interventieprogramma een denkstimuleringsprogramma. Kinderen leren oordelen formuleren, verbanden leggen, vergelijkingen maken, redeneren, plannen en leren denken over het denken. Het is tevens een sociaal cognitieve training, waarin kinderen leren luisteren naar elkaar, standpunten innemen, meningen herzien, kritiek geven en ontvangen, en leren omgaan met conflicten.

Voor wie?

De training is bijzonder geschikt voor kinderen met een negatief zelfbeeld, concentratieproblemen, chaotisch gedrag, angstig teruggetrokken of impulsief gedrag, voor kinderen die weinig rekening houden met anderen, onvoldoende weerbaar zijn, sociale problemen hebben of gepest worden. In de praktijk is gebleken dat deze training eveneens effectief is voor kinderen met een vorm van ADHD en/of een autismespectrumstoornis.

Aanmelding

In de praktijk gebeurt het vaak dat de intern begeleider van school in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) het kind bij ons aanmeldt. Soms melden ouders/verzorgers hun kind buiten school om bij ons aan. Een passende verwijzing van de huisarts of van De Toegang is noodzakelijk.

Onderzoek

Voorafgaand aan de training vinden wij het van belang om relevante informatie te verzamelen over het gedrag van het kind, de persoonlijke ontwikkeling en de omstandigheden waarin het probleemgedrag optreedt. Dit doen wij als gebruikelijk door ouder(s)/verzorger(s) en leerkracht te vragen enkele vragenlijsten over het kind in te vullen, waarna een intakegesprek met de ouder(s)/verzorger(s) en een psychologisch onderzoek met het kind plaatsvindt. Aldus wordt relevante informatie verkregen en kan een sterkte/zwakte-analyse van onder meer aandacht, concentratie en executieve functies worden gemaakt.

Groepsgrootte

Een geplande groep bestaat uit vier tot acht kinderen van ongeveer gelijke leeftijd.

Waar en door wie?

De training wordt bij voldoende deelname buiten schooltijd op onze praktijk aangeboden. Afhankelijk van de groepsgrootte wordt de training door een of twee medewerkers (psycholoog/ orthopedagoog) gegeven.

Kosten

De training is kosteloos. Het onderzoek en de training kunnen wij verzorgen in het kader van de ambulante geestelijke gezondheidszorg (GGz), waarvoor een GGGz-verwijzing van de huisarts nodig is.

Duur

De training bestaat uit twaalf bijeenkomsten van anderhalf uur. Na de 3e en na de 8e zitting van de kinderen worden de ouders/verzorgers en geïnteresseerde leerkrachten uitgenodigd om zich te informeren en hun ervaringen, meningen en eventuele vragen met ons en elkaar te delen. Deze twee ‘ouderavonden’ vinden in onze praktijk plaats, Brinkenhalte 20, ’s avonds van 19.30 – 21.00 uur.

Heeft u nog vragen? contactformulier