Kinderen en jeugd
Binnen onze praktijk behandelen wij kinderen en jongeren uitsluitend met een verwijzing voor kinder- en jeugdspecialistische psychologische zorg. Dit betreft een specialistische GGGz-verwijzing. Scholen kunnen kinderen aanmelden voor vergoede dyslexiezorg.

Volwassenen
Binnen onze praktijk behandelen wij volwassenen in principe enkel wanneer zij ouder/ verzorger van een bij ons bekend kind zijn en wanneer er sprake is van een onderzoeksvraag; deze zorg valt onder de Gespecialiseerde GGz (GGGz/SGGz). (Problemen die langer dan een half jaar bestaan, die verweven zijn met het systeem (gezin/werk) of specialistisch onderzoek vergen horen volgens richtlijnen hierover thuis in de specialistische GGz.)

Relaties/ (echt)paren
Om praktische redenen hebben wij helaas moeten besluiten deze zorg af te bouwen. (Ter informatie: zorgverzekeraars hebben bepaald dat 'vergoede zorg' enkel geldt wanneer sprake is van 'meer dan uitsluitend communicatieproblemen', waardoor deze zorg in principe niet verantwoord binnen de GBGGZ kan plaatsvinden. Een specialistische verwijzing is hier dan ook in de meeste gevallen geïndiceerd.)

Voor wie?
De praktijk biedt waar mogelijk snelle, kortdurende psychologische hulp, anderzijds ook langer durende directieve en inzichtgevende psychotherapie aan individuele volwassenen, paren, gezinnen en ouders, jongeren en kinderen – psychodiagnostisch onderzoek vormt hierbij het vertrekpunt. Daarnaast bieden wij in samenwerking met en op verzoek van enkele basisscholen (cognitieve) sociale vaardigheidstraining. Wij verrichten psychologische expertiseonderzoeken naar mogelijke neurobiologische ontwikkelingsstoornissen als ASS, AD(H)D, dyslexie, dyscalculie, en onderzoeken op het gebied van de intelligentie, de schoolse vaardigheden, studie- en beroepskeuze en/of de persoonlijkheid.

Voor welke klachten?

 • depressiviteit
 • angsten en fobieën
 • verlegenheid, problemen in contacten
 • jeugdtrauma’s (b.v. incest)
 • rouwverwerking
 • onverklaarde lichamelijke klachten
 • stress en burnoutklachten
 • arbeidsgerelateerde problemen
 • levensbeschouwelijke problemen
 • communicatieproblemen (binnen relatie, gezin of werk)
 • ontwikkelings-, leer- en gedragsproblemen bij kinderen en jeugdigen
 • identiteitsproblemen
 • zindelijkheidsproblemen
 • opvoedingsvragen (ouders)

Onderzoek op het gebied van:

 • uitgebreide diagnostiek naar mogelijke AD(H)D, ASS, leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie)
 • persoonlijkheid
 • intelligentie
 • studie- en beroepskeuze

Behandeling op het gebied van:

 • cognitieve gedragstherapie bij angststoornissen en andere psychopathologie
 • EMDR bij traumagerelateerde problematiek
 • ontdekkende en inzichtgevende therapie bij het vastlopen in patronen
 • systeemtherapeutische interventies bij paren en gezinnen
 • ouderbegeleiding en pedagogische advisering en ondersteuning
 • specifieke (cognitieve) sociale vaardigheidstrainingen
 • enkelvoudige en complexe dyslexie
 • toepassing van de ZKM (Zelf Konfrontatie Methode) binnen een therapie of een coachingtraject
   

Voor meer informatie klikt u in het menu onder ‘Wat doen wij?