Kinderen en jeugd

Binnen onze praktijk behandelen wij kinderen en jongeren uitsluitend met een verwijzing voor kinder- en jeugdspecialistische psychologische zorg. Dit betreft een tweedelijns verwijzing.

Volwassenen

Binnen onze praktijk behandelen wij volwassenen zowel in de eerste als in de tweede lijn.

Relaties/ (echt)paren

Binnen onze praktijk behandelen wij (echt)paren uitsluitend in de tweede lijn.

Voor wie?

De praktijk biedt enerzijds snelle, kortdurende psychologische hulp, anderzijds ook langer durende directieve en inzichtgevende psychotherapie aan individuele volwassenen, paren, gezinnen en ouders, jongeren en kinderen – psychodiagnostisch onderzoek vormt hierbij het vertrekpunt. Daarnaast bieden wij in samenwerking met en op verzoek van enkele basisscholen (cognitieve) sociale vaardigheidstraining. Wij verrichten psychologische expertiseonderzoeken naar mogelijke ontwikkelingsstoornissen als ASS, AD(H)D, dyslexie, en onderzoeken op het gebied van de intelligentie, de schoolse vaardigheden, studie- en beroepskeuze en/of de persoonlijkheid.

Voor welke klachten?

- depressiviteit
- angsten en fobieën
- verlegenheid, problemen in contacten
- jeugdtrauma’s (b.v. incest)
- rouwverwerking
- onverklaarde lichamelijke klachten
- stress en burnoutklachten
- arbeidsgerelateerde problematiek
- levensbeschouwelijke problematiek
- communicatieproblemen (binnen relatie, gezin of werk)
- ontwikkelings-, leer- en gedragsproblematiek bij kinderen en jeugdigen
- identiteitsproblemen
- zindelijkheidsproblemen
- opvoedingsvragen (ouders)

Onderzoek op het gebied van:

- uitgebreide diagnostiek naar mogelijke AD(H)D, ASS/ PDD-NOS, leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie)
- persoonlijkheid
- intelligentie
- studie- en beroepskeuze

Behandeling op het gebied van:

- cognitieve gedragstherapie bij angststoornissen en andere psychopathologie
- EMDR bij traumagerelateerde problematiek
- ontdekkende en inzichtgevende therapie bij het vastlopen in patronen
- systeemtherapeutische interventies bij paren en gezinnen
- ouderbegeleiding en pedagogische advisering en ondersteuning
- specifieke (cognitieve) sociale vaardigheidstrainingen
- enkelvoudige en complexe dyslexie
- toepassing van de ZKM (Zelf Konfrontatie Methode) binnen een therapie of een coachingtraject

Voor meer informatie klikt u in het menu onder ‘Wat doen wij?’