Op basis van de gegevens uit de gesprekken en uit het onderzoek wordt de ouder(s)/verzorger(s) in een resultatenbespreking - veelal ‘adviesgesprek’ genaamd - een behandelvoorstel gedaan. Vragen of twijfels hierover worden besproken. Om op basis van de onderzoeksgegevens meer concrete gedragsadviezen te kunnen geven worden, indien gewenst, enkele vervolggesprekken voorgesteld. Onze invalshoek is met name (cognitief) gedragstherapeutisch en systeemtherapeutisch - dit betekent onder meer dat wij de klacht als uitgangspunt nemen.

Meer informatie vindt u onder ‘Wat doen wij?’ en Behandelingsovereenkomst’.