Op basis van de gegevens uit de gesprekken en uit het onderzoek wordt de ouder(s)/verzorger(s) in een ‘adviesgesprek’ een behandelvoorstel gedaan. Vragen of twijfels hierover worden besproken. Onze invalshoek is met name (cognitief) gedragstherapeutisch en systeemtherapeutisch - dit betekent onder meer dat wij de klacht als uitgangspunt nemen.

Meer informatie vindt u onder ‘Wat doen wij?’ en Behandelingsovereenkomst’.