Wettelijk verplicht eigen risico

Door de overheid is het wettelijk verplicht eigen risico in de gezondheidszorg voor volwassenen per 1-1-2016 verhoogd naar € 385,- Dit bleef in 2017 en 2018 gelijk. (Het was in 2015 € 375, in 2014 € 360, in 2013 € 350, in 2012 € 220 en in 2011 € 170.) Dit wettelijk verplicht eigen risico geldt, evenals vorig jaar, niet voor huisartsenzorg, Basis-GGz POH, kraamzorg en verloskundigen, niet voor chronisch zieken en niet voor verzekerden beneden de 18 jaar.
 

Generalistische psychologische zorg: Generalistische Basis-GGz (GBGGz)

De praktijk heeft vanaf 2018 geen GBGGz-contracten meer afgesloten.
[Vanaf 1-1-2014 gelden in de ambulante GBGGz voor volwassenen drie 'zorgzwaartemodules' met een wisselende duur tot maximaal 750 minuten: Kort (tot 300 min.), Middel (tot 495 min.) en Intensief (tot 750 min.).]
 

Specialistische klinisch psychologische en/of psychotherapeutische zorg: Gespecialiseerde GGz (GGGz)

De praktijk heeft voor 2018 en 2019 enkel met Achmea en De Friesland een GGGz-contract afgesloten.
[In de GGGz voor volwassenen geldt de DBC-structuur en wordt een zogenaamde DBC (diagnose-behandel-combinatie) geopend.]

 Kosten: Bij verwijzing naar een klinisch psycholoog of psychotherapeut is (buiten het 'eigen risico') geen eigen bijdrage verschuldigd. Het CvZ heeft de volgende 'uitsluitingen' vastgesteld. Er is geen recht meer op behandeling van 'aanpassingsstoornissen' ofwel 'psychologische aandoeningen waarbij ontregeling in gedrag ontstaat als reactie op een stressveroorzakende gebeurtenis, bijv. ontslag of echtscheiding. Ook is het recht op hulp bij werk- en/of relatieproblemen komen te vervallen, tenzij deze problematiek samenhangt met andere problemen of stoornissen, bijvoorbeeld op het gebied van de persoonlijkheid, de stemming of de ontwikkeling (ADHD/ADD, ASS). Indien een cliënt zonder tijdige afmelding niet op zijn afspraak komt, dan betaalt hij/zij de kosten daarvan zelf aan de zorgaanbieder. ..  

De kosten van de DBC (Diagnose-Behandel-Combinatie) worden na afsluiting van de behandeling of na maximaal een jaar bij de verzekeraar gedeclareerd. [Zie voor uitleg: Informatie voor cliënten vergoeding psychotherapie]

De tarieven en prestatiecodes voor onze beroepsgroep kunt u vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa): www.nza.nl/regelgeving/tarieven/’.

Een overzicht van de vergoedingen treft u HIER aan. Wat dit alles voor u betekent, kunt u lezen in de onderstaande informatie.

 Voor problemen met uw zorgverzekeraar over bijvoorbeeld vergoedingen kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).Heeft u klachten over de bezuinigingen, komt u erdoor in de problemen of heeft u vragen, dan kunt u deze per mail stellen aan meldjezorg@platformggz.nl of per telefoon (anoniem) melden: 0900 - 0401208 (0,1 cent per minuut). Meld je zorg is bereikbaar op maandag, dinsdag & donderdag van 10.00 tot 13.00 uur. Klik op het logo om naar de website te gaan.

Laat van u horen als u het belangrijk vindt dat er een beter betaalbaar Nationaal ZorgFonds komt: www.nationaalzorgfonds.nl.
 

Vergoedingen Jeugd-GGz en Dyslexiezorg

Hier geldt dat deze sinds 1-1-2015 na zorgtoewijzing door de gemeenten worden vergoed. Vanwege de Jeugdwet geldt het woonplaatsbeginsel. PEP-Wiersma heeft zorgcontracten met de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn - alleen zorgkosten voor jeugdigen uit deze gemeenten kunnen na zorgtoewijzing voor vergoeding in aanmerking komen, indien de zorg valt onder een van de volgende 'bouwstenen': (a) Gezond-zijn midden (voor meer recente enkelvoudige problematiek), (b) Gezond-zijn zwaar (voor langerdurende samengestelde of complexe problematiek), (c) Dyslexie diagnostiek, (d) Dyslexie behandeling. Voor informatie over de vergoedingsregeling inzake dyslexiezorg: klik hier.

 

Afmelding

Een afspraak die u (mogelijk) niet na kunt komen dient u zo vroeg mogelijk af te melden, uiterlijk 24 uur van tevoren. Het is wellicht goed om te weten dat wij dagelijks mensen teleur moeten stellen vanwege een volle agenda - met de voor u gereserveerde tijd kunnen wij wellicht iemand anders van dienst zijn!
U kunt dit telefonisch of per mail doorgeven. Ook het inspreken van een kort bericht op ons antwoordapparaat volstaat.
 

[Op onze niet-vergoede diensten zijn de Betalingsvoorwaarden NIP van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 28 augustus 2000 onder depotnummer 117/2000. Deze voorwaarden kunt u desgewenst hier downloaden. Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend; de praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van mogelijke wijzigingen.]