drs. Feike Wiersma:
Feike Wiersma (1957) is praktijkhouder, Register- , BIG-geregistreerd klinisch psycholoog (19049155025), gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) (19049155025) en psychotherapeut (39049155016), NIP geregistreerd supervisor kinder- en jeugdpsycholoog specialist en supervisor Basisaantekening Psychodiagnostiek (NIP-00016103), dyslexiedeskundige NVO/NIP, cognitief gedragstherapeut VGCt® , kinder- en jeugd-psychotherapeut (lid VKJP), relatie- en gezinstherapeut (lid NVRG) en NLP-master. Daarnaast is hij afgestudeerd maatschappelijk werker, orthopedagoog en filosoof. Gedurende zijn postdoctorale opleiding voor klinisch kinder- en jeugdpsycholoog en psycho-therapeut werkte hij bij de poliklinieken voor kinder- en jeugdpsychiatrie van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam, Amstelland-Tulpenburg te Almaar en Jeugd Psychiatrisch Centrum ‘De Kreek’ te Dordrecht en bij het Merwedeziekenhuis, afdeling Kindergeneeskunde, te Dordrecht, bij RIAGG Veluwevallei te Ede (Psychotherapieteam Afdeling Volwassenen en Psychotherapieteam Afdeling Jeugd), en bij Angstpolikliniek Johan Weyer Instituut van Psychiatrisch Centrum Amsterdam. Daarna werkte hij als afgestudeerd klinisch psycholoog en klinisch kinder- en jeugdpsycholoog bij de afdelingen Medische Psychologie, Revalidatie en Kinderrevalidatie van het Scheperziekenhuis te Emmen. Hij werkte vervolgens enige tijd als gedragsdeskundige bij de Raad voor de Kinderbescherming te Assen. Medio 2001 startte hij naast zijn baan in het ziekenhuis zijn zelfstandig gevestigde praktijk P.E.P. Parc Sandur. Vanwege een snelle groei werkte hij vanaf medio 2002 nog uitsluitend binnen de eigen praktijk. De praktijk is per 01-01-2010 met enkele nieuwe medewerkers uitgebreid en van de woonwijk Parc Sandur verhuisd naar het bedrijvenpark Waanderveld. Dit maakte een naamsverandering min of meer noodzakelijk. Veranderingen in de zorgmarkt noopten eind 2013 uit te kijken naar een ander onderkomen - om de hoek op het Waanderveld vonden we onze nieuwe locatie, waar we sinds medio oktober 2014 praktijk houden. [Zijn AGB-zorgverlenerscode: 94-002372]

Carmen Wiersma - van der Zwet:
Carmen Wiersma - van der Zwet (1959) is praktijkmanager en psychologisch-pedagogisch medewerker, SKJ-geregi-streerd Jeugdhulpverlener (100004801), gespecialiseerd in leerproblemen, lid van de Vereniging van Psychodiagnostisch Werkenden (VVP) en lid van de Van Dixhoorn Vereniging (VDV) voor Adem- en Ontspanningstherapie (AOT). Zij is gekwalificeerd biofeedbacktherapeut (lid BFE) en adem- en ontspanningstherapeut (lid VDV) en gecertificeerd Braingame Briantrainer en EQUIP-trainer. Werkervaring in de geestelijke gezondheidszorg deed zij tijdens haar opleiding op bij de Afdeling Psychodiagnostiek Volwassenen van GGZ-Buiten-Amstel te Amsterdam. Binnen PEP-Wiersma is zij verantwoordelijk voor de planning, coördineert en superviseert zij mede de psychodiagnostische onderzoeken, de dyslexiebehandelingen en de trainingen bij kinderen en jongeren en is zij het aanspreekpunt voor scholen . [Haar AGB-zorgverlenerscode: 90-044487]

Manon Nieuwenhuizen, MSc:
Manon Nieuwenhuizen (1985) is SKJ-geregistreerd Master-orthopedagoog (120002863), PSYCHOLOOG NIP, in het bezit van de NIP- en NVO-Basisaantekening Diagnostiek en gecertificeerd Braingame Briantrainer. Na haar studie Orthopeda-gogiek volgde ze het universitaire schakelprogramma Master Klinische- en Ontwikkelingspsychologie. Tijdens haar studie deed ze bij het UMCG te Groningen onderzoek naar het voorkomen van auditieve hallucinaties bij 12- en 13-jarige kinderen in de provincie Groningen. Diagnostisch onderzoek en sociaal-emotionele begeleiding van leerlingen vormden haar kerntaken bij de Christelijke Scholengemeenschap Vincent van Gogh te Assen. In april 2012 is zij onze praktijk komen versterken. Zij houdt zich met name bezig met psychodiagnostisch onderzoek en met het geven van training en begeleiding aan kinderen en jongeren, in nauwe samenwerking met hun ouders/verzorgers. Zij volgt het NIP-registratie-traject tot kinder- en jeugdpsycholoog NIP. [Haar AGB-zorgverleners-code: 94-009323]

Marit Beukers, MSc:
Marit Beukers (1989) is SKJ-geregistreerd Master-orthopedagoog (120002922), lid van de NVO en in het bezit van de NIP- en NVO-Basisaantekening Diagnostiek. Zij studeerde af op een onderzoek naar de leerbaarheid van hoofdrekenen. Tijdens haar studie Orthopedagogiek liep ze stage bij de Christelijke school voor Speciaal Onderwijs G.J. van der Ploegschool te Hoogeveen. Naast haar deeltijdbaan bij PEP-Wiersma, sinds april 2012, werkte ze als groepsbegeleidster op Kinderwoonvoorziening Stroomdal te Schoonebeek. Hier begeleidde ze bij de zorg, opvoeding en activiteiten van kinderen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. Eind maart 2015 scheidden onze wegen zich tijdelijk buiten onze wil om en werkte ze tot januari 2016 als WMO-consulent/ adviseur sociaal domein bij SCIO-consult te Utrecht/ Deventer, gedetacheerd bij diverse gemeenten. Binnen PEP-Wiersma vormen psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen en jongeren en de behandeling van dyslexie haar kerntaken. [Haar AGB-zorgverlenerscode: 94-012183]

Carien Oude Nijeweme, MSc:
Carien Oude Nijeweme (1990) is SKJ-geregistreerd Master-orthopedagoog (120007828), lid van de NVO en in het bezit van de NVO-Basisaantekening Diagnostiek. Zij studeerde af in de richting leer- en ontwikkelingsproblemen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tijdens haar studie liep ze stage bij Dyslexiecentrum Twente (DCTwente) te Hengelo en daarna werkte ze als diagnosticus bij DCTwente. Daarnaast werkte ze als studiebegeleider bij Berkel-B te Zutphen. Hier begeleidde ze jongeren op het gebied van studie- en leerproblemen. Aansluitend werkte ze als dyslexiebehandelaar bij het Regionaal Instituut Dyslexie (RID) te Hengelo. In januari 2018 is zij onze praktijk komen versterken. Binnen PEP-Wiersma vormen de behandeling van dyslexie en psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen en jongeren haar kerntaken.

Maxime Schipper, MSc:
Maxime Schipper (1992) is SKJ-geregistreerd Master-orthopedagoog (120004329), lid van de NVO en in het bezit van de NVO-Basisaantekening Diagnostiek. Zij studeerde af in de richting Jeugdzorg aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens haar studie liep ze stage bij de afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie van GGZ-Drenthe. Aansluitend heeft ze de masteropleiding Onderwijskunde gevolgd aan de Rijksuniversiteit Groningen en daaropvolgend, in deeltijd, de PABO aan de Katholieke Pabo te Zwolle. Tijdens deze deeltijdstudie werkte Maxime als gedragswetenschapper voor een scholen-vereniging en als dyslexiebehandelaar en gedragswetenschapper bij de IJsselgroep. In september 2018 is zij onze praktijk komen versterken en is zij gestart met de postdoctorale beroepsopleiding tot orthopedagoog-generalist. Binnen PEP-Wiersma vormen psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen en jongeren en het mede verzorgen van cognitieve sociale vaardigheidstrainingen in kleine groepen haar kerntaken.

drs. Claudia van Lotringen - Ponsioen: 
Claudia van Lotringen - Ponsioen  (1973) is SKJ-geregistreerd Master-psycholoog (130001113), kinder- en jeugd-psycholoog en PYCHOLOOG NIP, in het bezit van de NIP-Basisaantekening Diagnostiek en gecertificeerd Braingame Brian-trainer. Zij is praktijkhouder van Dyslexiepraktijk Exloo en werkt sinds maart 2015 als freelance-dyslexiebehan-delaar binnen PEP-Wiersma.  [Haar AGB-zorgverlenerscode: 94-011708]

Laura Reinink, BSc.:
Laura Reinink (1995) is in 2016 afgestudeerd in de richting Bedrijfseconomie aan het Stenden College te Emmen. Tijdens haar studie liep ze stage bij het AKaDeCe, als manager van het leerbedrijf, en op de financiële afdeling van Zorggroep Tangenborg. Na de afronding van haar HBO-opleiding heeft ze gedurende 2017/2018 de Pre-MSc.-opleiding Finance gevolgd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Aansluitend volgt zij nu de bijbehorende MSc.-Finance-opleiding. Sinds januari 2012 is zij bij PEP-Wiersma werkzaam en verricht zij diverse administratieve en secretariële werkzaamheden.


 

Klik hier voor vacatures.

De praktijk houdt vast aan de beroepsethiek en de kwaliteitscriteria van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Landellijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP), de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). Sinds 1-12-2016 is zij DEKRA-HKZ KO gecertificeerd.
[AGB-codes praktijk: 94-001966, 94-058905 – KvK nr: 01154973]

Voor meer informatie: Beroepscode voor psychologen