Drs. Feike Wiersma:
Feike Wiersma (1957) is praktijkhouder, Register- , BIG-geregistreerd klinisch psycholoog (19049155025), gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) (19049155025) en psychotherapeut (39049155016), NIP geregistreerd supervisor kinder- en jeugdpsycholoog specialist en supervisor Basisaantekening Psychodiagnostiek (NIP-00016103), dyslexiedeskundige NVO/NIP, cognitief gedragstherapeut VGCt® en supervisor VGCt® , kinder- en jeugd-psychotherapeut (lid VKJP), relatie- en gezinstherapeut (lid NVRG) en NLP-master. Daarnaast is hij afgestudeerd maatschappelijk werker, orthopedagoog en filosoof. Gedurende zijn postdoctorale opleiding voor klinisch kinder- en jeugdpsycholoog en psychotherapeut werkte hij bij de poliklinieken voor kinder- en jeugdpsychiatrie van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam, Amstelland-Tulpenburg te Almaar en Jeugd Psychiatrisch Centrum ‘De Kreek’ te Dordrecht en bij het Merwedeziekenhuis, afdeling Kindergeneeskunde, te Dordrecht, bij RIAGG Veluwe-vallei te Ede (Psychotherapieteam Afdeling Volwassenen en Psychotherapieteam Afdeling Jeugd), en bij Angstpolikliniek Johan Weyer Instituut van Psychiatrisch Centrum Amsterdam. Daarna werkte hij als afgestudeerd klinisch psycholoog en klinisch kinder- en jeugdpsycholoog bij de afdelingen Medische Psychologie, Revalidatie en Kinderrevalidatie van het Scheperziekenhuis te Emmen. Hij werkte vervolgens enige tijd als gedragsdeskundige bij de Raad voor de Kinderbescherming te Assen. Medio 2001 startte hij naast zijn baan in het ziekenhuis zijn zelfstandig gevestigde praktijk P.E.P. Parc Sandur. Vanwege een snelle groei werkte hij vanaf medio 2002 nog uitsluitend binnen de eigen praktijk. De praktijk is per 01-01-2010 met enkele nieuwe medewerkers uitgebreid en van de woonwijk Parc Sandur verhuisd naar het bedrijvenpark Waanderveld. Dit maakte een naamsverandering min of meer noodzakelijk. Veranderingen in de zorgmarkt noopten eind 2013 uit te kijken naar een ander onderkomen - om de hoek op het Waanderveld vonden we onze nieuwe locatie, waar we vanaf medio oktober 2014 praktijk houden. [Zijn AGB-zorgverlenerscode: 94-002372]

Carmen Wiersma - van der Zwet:
Carmen Wiersma - van der Zwet (1959) is praktijkmanager en psychologisch-pedagogisch medewerker, SKJ-geregistreerd Jeugdhulpverlener (100004801), gespecialiseerd in leerproblemen, lid van de Vereniging van Psychodiagnostisch Werkenden (VVP) en lid van de Van Dixhoorn Vereniging (VDV) voor Adem- en Ontspanningstherapie (AOT). Zij is gekwalificeerd biofeedbacktherapeut (lid BFE) en adem- en ontspanningstherapeut (lid VDV) en gecertificeerd Braingame Briantrainer en EQUIP-trainer. Werkervaring in de geestelijke gezondheidszorg deed zij tijdens haar opleiding op bij de Afdeling Psychodiagnostiek Volwassenen van GGZ-Buiten-Amstel te Amsterdam. Binnen PEP-Wiersma is zij verantwoordelijk voor de planning, coördineert, superviseert en verricht zij psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen, jongeren en volwassenen, coördineert zij de dyslexiezorg  en geeft zij trainingen. [Haar AGB-zorgverleners-code: 90-044487]

Manon Nieuwenhuizen MSc:
Manon Nieuwenhuizen (1985) is SKJ-geregistreerd Master-orthopedagoog (120002863), PSYCHOLOOG NIP, in het bezit van de NIP- en NVO-Basisaantekening Diagnostiek en gecertificeerd Braingame Briantrainer. Na haar studie Orthopedagogiek volgde ze het universitaire schakelprogramma Master Klinische- en Ontwikkelingspsychologie. Tijdens haar studie deed ze bij het UMCG te Groningen onderzoek naar het voorkomen van auditieve hallucinaties bij 12- en 13-jarige kinderen in de provincie Groningen. Diagnostisch onderzoek en sociaal-emotionele begeleiding van leerlingen vormden haar kerntaken bij de Christelijke Scholengemeenschap Vincent van Gogh te Assen. In april 2012 is zij onze praktijk komen versterken. Zij houdt zich met name bezig met psychodiagnostisch onderzoek, bij zowel volwassenen als bij kinderen en jeugd, en met het geven van training en begeleiding aan kinderen en jongeren, in nauwe samenwerking met hun ouder(s)/verzorger(s). [Haar AGB-zorgverlenerscode: 94-009323]

Marit Beukers MSc:
Marit Beukers (1989) is SKJ-geregistreerd Master-orthopedagoog (120002922), lid van de NVO en in het bezit van de NIP- en NVO-Basisaantekening Diagnostiek. Zij studeerde af op een onderzoek naar de leerbaarheid van hoofdrekenen. Tijdens haar studie liep ze stage op de Christelijke school voor Speciaal Onderwijs G.J. van der Ploegschool te Hoogeveen. Naast haar deeltijdbaan bij PEP-Wiersma, sinds april 2012, werkte ze als groepsbegeleidster op Kinderwoonvoorziening Stroomdal te Schoonebeek. Hier begeleidde ze bij de zorg, opvoeding en activiteiten van kinderen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. Eind maart 2015 scheidden onze wegen zich tijdelijk buiten onze wil om en werkte ze tot januari 2016 als WMO-consulent/ adviseur sociaal domein bij SCIO-consult te Utrecht/ Deventer, gedetacheerd bij diverse gemeenten. Binnen PEP-Wiersma vormen psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen en jongeren en de behandeling van dyslexie haar kerntaken. [Haar AGB-zorgverlenerscode: 94-012183]

Mieke Meijerink MSc:
Mieke Meijerink (1994) is SKJ-geregistreerd Master-psycholoog (130002702), PSYCHOLOOG NIP en in het bezit van de NIP Basisaantekening Psychodiagnostiek. Zij studeerde af in de klinische neuropsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens haar studie liep ze stage op de afdeling Medische Psychologie van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis te Hardenberg en werkte ze als hulpverlener en persoonlijk begeleider bij Thuisprogramma PGB te Groningen. Aansluitend werkte ze als psychologisch medewerker bij Praktijk van der Zwaag te Groningen. In oktober 2016 is zij onze praktijk komen versterken. Binnen PEP-Wiersma vormen psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen en jongeren, het medeverzorgen van cognitieve sociale vaardigheidstrainingen in kleine groepen en de behandeling van dyslexie haar kerntaken.

Drs. Claudia van Lotringen - Ponsioen MSc: 
Claudia van Lotringen - Ponsioen  (1973) is SKJ-geregistreerd Master-psycholoog (130001113), kinder- en jeugdpsycholoog en PYCHOLOOG NIP, in het bezit van de NIP-Basisaantekening Diagnostiek en gecertificeerd Braingame Brian-trainer. Zij is praktijkhouder van Dyslexiepraktijk Exloo en werkt sinds maart 2015 als freelance-dyslexiebehandelaar binnen PEP-Wiersma.  [Haar AGB-zorgverlenerscode: 94-011708]

Anita Oving:
Anita Oving (1968) is secretaresse. Binnen PEP-Wiersma verricht zij sinds oktober 2017 diverse administratieve en secretariële werkzaamheden.


 

Klik hier voor vacatures.

De praktijk houdt vast aan de beroepsethiek en de kwaliteitscriteria van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Landellijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP), de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).
[AGB-codes praktijk: 94-001966, 94-058905 – KvK nr: 01154973]

Voor meer informatie: Beroepscode voor psychologen