PEP–Wiersma – Psychologische Expertise, Psychotherapie & Dyslexiezorg
- samenwerken aan beter -


Hier vindt u ons antwoord op uw vraag. Als uw vraag er niet bij staat, neem contact op met ons.

 1. Doen jullie ook psychodiagnostisch onderzoek en valt dat ook onder de vergoeding?
 2. Heb ik een verwijzing van de huisarts nodig?
 3. Mijn zorgverzekeraar geeft andere informatie.
 4. Hoe kan ik mij aanmelden?
 5. Hoelang duurt een gesprek?
 6. Hoelang is de wachttijd?
 7. Hoe veilig zijn de gegevens die ik verstuur via het aanmeldformulier?
 8. Hoe zit het met het eigen risico?
 9. Ik woon in het buitenland; kan ik me bij jullie aanmelden?
 10. Kan ik een afspraak maken in de avonduren of in het weekend?
 11. Kan ik zelf mijn psycholoog kiezen?
 12. Kunt u mij vooraf aangeven wat u in de GGGz (voorheen: 2e lijn) gaat declareren bij mijn zorgverzekeraar?
 13. Moet een afgezegde of niet nagekomen afspraak betaald worden?
 14. Moet ik mijn kind meenemen bij het intakegesprek?
 15. Waarom kan ik niet meteen?
 16. Wat kan ik verwachten bij het intakegesprek?
 17. Wordt mijn behandeling volledig vergoed?

1. Doen jullie ook psychodiagnostisch onderzoek en valt dat ook onder de vergoeding?
Het antwoord is ‘ja’. PEP-Wiersma beschikt over een uitgebreid psychodiagnostisch instrumentarium, bestaande uit tests, projectieve technieken en vragenlijsten. De tijd die aan een onderzoek wordt besteed wordt in de DBC geregistreerd.
terug naar boven

2. Heb ik een verwijzing van de huisarts nodig?
Ja, wij hebben een schriftelijke verwijzing van een arts nodig. Dat mag ook een bedrijfsarts, jeugdarts of medisch specialist uit een ziekenhuis zijn. Wij zijn een (eerstelijns GBGGz) psychologiepraktijk én een (tweedelijns GGGz/SGGz) gespecialiseerde klinische psychologie, dyslexie- en psychotherapiepraktijk. Let u er op dat u een juiste verwijzing krijgt. Kinderen, jongeren en (echt)paren kunnen binnen onze praktijk uitsluitend in de GGGZ (Gespecialiseerde GGz) worden gezien. Scholen kunnen verwijzen wanneer het (een vermoeden van) ernstige, enkelvoudige dyslexie betreft.
terug naar boven

3. Mijn zorgverzekeraar geeft andere informatie.
Als u met uw zorgverzekeraar belt, wordt er vaak informatie over de GBGGz (Generalistische Basis-GGz, voorheen: 1e lijn) gegeven. Voor de  GBGGz gelden andere en minder ruime voorwaarden dan voor de GGGz (Gespecialiseerde-GGz, voorheen: 2e lijn), waarin wij de meeste van onze behandelingen declareren.
terug naar boven

4. Hoe kan ik mij aanmelden?
Via het aanmeldformulier of door ons te bellen tijdens het telefonisch spreekuur op maandag dinsdag, woensdag tussen 11.00 en 13.00 uur - zie de uitleg onder aanmelden.

Om een afspraak te maken hebben wij ook een schriftelijke verwijzing van uw (huis)arts en uw ID-gegevens nodig. Zodra wij de verwijzing, ID-gegevens en aanmeldformulier ontvangen hebben, nemen wij contact met u op om een afspraak te plannen.
terug naar boven
 

5. Hoelang duurt een gesprek?
 Voor individuele gesprekken worden 45 minuten met een uitloop naar 60 minuten gereserveerd, bij relatie- of gezinsgesprekken ligt dat tussen 90 en 120 minuten.
terug naar boven

6. Hoelang is de wachttijd?
Die varieert, ook per behandelaar. Wij hanteren geen wachttijd tussen intake en het vervolg. Nadere informatie over actuele wachttijden kan worden verstrekt door het secretariaat: (0591) 63 28 23 of onder 'wachttijden'.
terug naar boven

7. Hoe veilig zijn de gegevens die ik verstuur via het aanmeldformulier?
Onze website is technisch optimaal beveiligd (herkenbaar aan: https). Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld conform de richtlijnen van onze beroepsvereniging. Zie Privacy statement.
terug naar boven

8. Hoe zit het met het eigen risico?
Als u geen andere zorgkosten hebt gehad wordt eerst uw verplicht eigen risico met u verrekend. Dit geldt ook voor andere zorgkosten. De hoogte van uw eigen risico hangt af van de overeenkomst die u met uw zorgverzekeraar hebt afgesloten en bedraagt in 2017, evenals in 2016, minimaal € 385,- (in 2015 € 375,-) voor personen van 18 jaar en ouder.
terug naar boven

9. Ik woon in het buitenland; kan ik me bij jullie aanmelden?
Dit kan alleen indien u een Nederlandse basisverzekering heeft. Neem hierover vooraf contact op met uw zorgverzekeraar.
terug naar boven

10. Kan ik een afspraak maken in de avonduren of in het weekend?
Nee, wij maken in principe alleen afspraken tijdens kantooruren. In de praktijk zien wij ons regelmatig wel genoodzaakt naar de avonduren uit te wijken. In het weekend worden geen afspraken gemaakt.
terug naar boven

11. Kan ik zelf mijn psycholoog kiezen?
In de regel wordt u ingepland bij de hoofdbehandelaar/ klinisch psycholoog. We maken voor wat betreft het vervolg wel onderscheid tussen de specialisaties van de psychologen: kinderen en jeugd, volwassenen en/of relaties. U kunt natuurlijk wel uw voorkeur aangeven, b.v. dat u het liefst een vrouwelijke behandelaar wilt.
terug naar boven

12. Kunt u mij vooraf aangeven wat u in de GGGz (voorheen: 2e lijn) gaat declareren bij mijn zorgverzekeraar?
Het is een veel voorkomend misverstand dat er bij een DBC sprake is van een standaard uurtarief en dat vooraf te voorspellen is wat uiteindelijk zal worden gedeclareerd. De DBC-structuur is een ingewikkeld vergoedingenstelsel, gebaseerd op de combinatie van de gestelde diagnose, de aard van de behandeling en van de totaal bestede tijd.

Declaraties vinden achteraf plaats, dus pas nadat een behandeling is afgesloten. Duurt een behandeling langer dan 365 dagen, dan is een tussentijdse declaratie noodzakelijk. Het declaratiebedrag kan niet handmatig berekend worden. Dit gebeurt automatisch door het softwareprogramma volgens de door de NZa bepaalde productstructuur.
terug naar boven

13. Moet een afgezegde of niet nagekomen afspraak betaald worden?

 • indien u verhinderd bent voor uw afspraak, wordt u verzocht dit zo snel mogelijk aan ons door te geven;
 • indien u een afspraak niet tijdig (24 uur van tevoren) annuleert, worden de kosten bij u in rekening gebracht. Zorgverzekeraars hebben laten weten dergelijke kosten niet langer voor hun rekening te willen nemen. Het heeft dus geen zin deze factuur bij uw verzekeraar in te dienen.

terug naar boven

14. Moet ik mijn kind meenemen bij het intakegesprek?
Bij jonge kinderen (in de basisschoolleeftijd) is het intakegesprek bedoeld voor (een van) de ouders/verzorgers. Oudere kinderen komen wél mee bij het intakegesprek. Maar het is onze ervaring dat ouders/verzorgers ook bij oudere kinderen vaak liever eerst alleen komen om rustig het probleem te bespreken. U bent hier vrij in.
terug naar boven

15. Waarom kan ik niet meteen?
In de eerste plaats omdat we geen acute dienst hebben en alleen met geplande afspraken werken. Wij kunnen een beperkt aantal nieuwe aanmeldingen per week inplannen. Als we de agenda vol zouden zetten met nieuwe afspraken, dan zou niemand meer een vervolgafspraak kunnen krijgen.
terug naar boven

16. Wat kan ik verwachten bij het intakegesprek?
Uw afspraak zal zo’n 60 min. duren. Het intakegesprek heeft als doel een voorlopige inschatting te maken van uw hulpvraag. Op basis van dit gesprek zal samen met u bekeken worden wat het beste vervolg zal zijn. In de regel volgt hierna een psychodiagnostisch testonderzoek en een adviesgesprek. Aansluitend kan een passende behandeling gestart worden, meestal door degene die het intakegesprek gedaan heeft, bij jeugdigen soms door een collega.
terug naar boven

17. Wordt mijn behandeling volledig vergoed?
PEP-Wiersma spant zich als Zelfstandig Gevestigde Praktijk (ZGP) in contracten af te sluiten met in principe alle zorgverzekeraars, voor het leveren van ‘niet-klinische ambulante GGZ’ zorg. Dit betekent dat de behandeling van volwassenen volledig wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

In de contracten met de zorgverzekeraars c.q. gemeenten zijn de tarieven en de kwaliteit van zorg die PEP-Wiersma levert vastgelegd. De kosten worden door PEP-Wiersma rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar óf (bij kinderen/jeugd) gemeente gedeclareerd. U krijgt van uw zorgverzekeraar meestal wel een overzicht van de door PEP-Wiersma gedeclareerde bedragen. Doorgaans staat hierop ook de naam van de verantwoordelijke hoofdbehandelaar (klinisch psycholoog) vermeld. Voor wat betreft de Jeugdzorg heeft PEP-Wiersma voor 2017 en 2018 uitsluitend een overeenkomst gesloten met de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn.

De kosten voor een behandeling worden in de GBGGZ per gelimiteerd traject (kort, middel, intensief) gedeclareerd, in de GGGz gedeclareerd in een zogenaamde DBC (Diagnose Behandel Combinatie) - in beide gevallen betreft het een vergoeding voor de geleverde zorg die aan het einde van de behandeling wordt gedeclareerd, naar het totaal aantal directe en indirecte tijd die aan een behandeling is besteed.
terug naar boven