Kinderen en jeugdigen

Onze praktijk biedt diagnostiek en psychologische of psychotherapeutische behandeling aan kinderen & jongeren en biedt begeleiding aan hun ouders/ verzorgers als er sprake of vermoeden is van kinderpsychiatrische- of ontwikkelingsproblematiek, bijvoorbeeld:

•    ontwikkelingsproblematiek – AD(H)D, ASS/PDD
•    onzekerheid en angst
•    gedrags- of stemmingsproblemen
•    identiteitsproblemen
•    onverklaarde lichamelijke klachten
•    leerproblemen (dyslexie, dyscalculie, concentratieproblemen e.a.)
•    behoefte aan studie- of beroepskeuzeonderzoek

Onze oriëntatie is met name cognitief gedragstherapeutisch en systeemtherapeutisch.

Wij geven training en begeleiding op het gebied van:

- sociale vaardigheden
- executieve functies, met name werkgeheugentraining middels Braingame Brian
- lees- en spellingproblemen (dyslexie)

Wij onderzoeken en behandelen zowel enkelvoudige als complexe dyslexie. Wij maken hierbij gebruik van de Fonologische en Leerpsychologische (F&L) methode® – zie www.stichtingtaalhulp.nl.

Als u meer informatie wenst over diverse leerproblemen en hoe hiermee om te gaan klikt u hier.

Als u meer informatie wenst over ‘executieve functies’ klikt u hier. Voor informatie over de training Braingame Brian klikt u hier.

Volwassenen

Diverse ontwikkelingen hebben ertoe bijgedragen dat wij onze zorg aan volwassenen hebben afgestoten. Ouders van in behandeling zijnde kinderen hebben nog slechts beperkt toegang tot zorg, mits zij verzekerd zijn bij Achmea.

 Meer informatie over onderzoekmogelijkheden en behandelmethodes vindt u in het linker menu.