PEP–Wiersma – Psychologische Expertise & Psychotherapie
- samenwerken aan beter -


Disclaimer/ uitsluiting aansprakelijkheid

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De sitehouder, noch de producent kunnen enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, of het zonder deskundig advies wijzigen, stoppen of aanpassen van de bij u of uw kind ingezette behandeling.

De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling, maar is slechts een bron van algemene informatie. Raadpleeg bij lichamelijke klachten altijd eerst een (huis)arts. Bij psychische of emotionele problemen kunnen uw huisarts of de Centrale Huisartsenpost u doorverwijzen naar een bevoegde therapeut of, in geval van een plotselinge crisis, contact opnemen met de crisisdienst van GGZ-Drenthe (https://ggzdrenthe.nl/contact-bij-crisis).

Deze website werd voor het
laatst bijgewerkt op: 14-6-2024