DCD

DCD is de afkorting van Developmental Coordination Disorder, in het Nederlands ‘coördinatie ontwikkelingsstoornis’ genoemd. Deze aanduiding wordt gebruikt waar kinderen moeite hebben met het coördineren van hun bewegingen en het aanleren van verschillende activiteiten. Hierdoor gedragen zij zich vaak wat onhandig of bewegen zich houterig. Activiteiten als leren lopen, klimmen, zichzelf aan- en uitkleden, met bestek eten en schrijven vereisen een zekere behendigheid, zoals een juiste coördinatie.

Sommige kinderen, waaronder kinderen met DCD, kost het aanleren van deze activiteiten bovengemiddeld moeite of energie, waardoor het leren minder vanzelfsprekend verloopt. Kinderen met DCD hebben (lichte) problemen met het bewegen, zoals een lage of wisselende spanning van de spieren, onrust in het bewegen en problemen in het handhaven van het evenwicht. Veel kinderen met DCD werken hierdoor traag of presteren op school onder hun niveau. DCD omvat een groep kinderen, waarvan elk kind weer andere problemen kan ervaren.