Bibliotherapie – literatuurtips

De een wil eerst ‘iets’ lezen voor hij of zij wil besluiten al dan niet de stap naar ‘de hulpverlening’ of ‘de psycholoog’ te zetten, de ander stuit bij aanmelding tot zijn spijt op een wachttijd.

Het lezen van een passend boek kan u helpen deze tijd te overbruggen en vervolgens meer profijt van een eventuele behandeling hierna te hebben. Het kan ook zijn dat u vindt wat u wilde weten, zodat u hierna vooralsnog geen behoefte aan gesprekken meer hebt. Of wellicht hebt u dan juist meer behoefte aan een verdere doordenking?

Onderstaande boeken zijn bedoeld als een suggestie om u op weg te helpen uw keuze te maken. Het is een arbitraire (voor)selectie, waarbij we ons baseren op eigen ervaringen, die van collega’s of van cliënten. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat u ons buiten een behandeltraject om benadert met een verzoek u hierin van advies te dienen - een dergelijk advies achten wij in dat stadium prematuur en ongepast. Een boek dat wij minder geschikt achten, plaatsen wij niet op onze lijst.

We zijn ook benieuwd naar uw ervaringen, mocht u besluiten tot het lezen van een van onderstaande boeken over te gaan. Voelt u zich vrij ons uw bevindingen te mailen. Als u uw reactie wilt voorzien van uw voornaam, leeftijd en beroep of - bij jongeren - schoolopleiding kan dit de aanspreekbaarheid van uw recensie of review vergroten. Heeft u een boek gelezen dat, volgens u, beslist een aanrader is, meldt u ons dit dan? PEP-Wiersma behoudt zich niettemin zonder opgave van redenen het recht voor titels of reacties niet te plaatsen. [De meeste boeken kunt u bestellen via de link achter het boek of via een van de vermelde links achter ‘literatuur’ onder het kopje Overige links op de pagina Informatieve links & ‘sociale kaart’ van deze website.]

Literatuursuggesties - primair gericht op het (anders) omgaan met.....

ADHD        
- ‘Samen leven met AD(H)D, Een nieuwe visie’ – Ans Ettema-Essler & Annemiek Nieborg-van den Ban (2004).
   Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, ISBN 90-313-4380-3. www.bsl.nl
- ‘Leven met ADHD’ – Fiona Kat, Maura Beenackers & Willemijn ter Brugge (2009). Houten: Bohn Stafleu
   Van Loghum, ISBN 978-90-313-6924-9. www.bsl.nl/ www.a-ggz.nl.

ADHD/ kind                                    
- ‘Het is ADHD, Alles over de kenmerken, diagnose, behandeling en aanpak thuis en op school’– Arga Paternotte
   en Jan Buitelaar (2005). Houten: Vereniging Balans/ Bohn Stafleu Van Loghum, ISBN 90-313-4564-4.
   www.bsl.nl/ www.balansdigitaal.nl.
- ‘Opvoedwijzer ADD & ADHD, Tips en strategieën voor ouders van kinderen met aandachtsproblemen’ – Edward
   Hallowell en Peter Jensen (2009). Amsterdam: Hogrefe, ISBN 978-90-79729-11-1. www.hogrefe.nl.
- ‘Zit Stil!, Handleiding voor het opvoeden van overbeweeglijke kinderen’ - Theo Compernolle (1994). Tielt: Lannoo,
   ISBN 90-209-1892-3. www.lannoo.be.
- 'Vergeten, kwijt en afgeleid, Opvoedwijzer om executieve functies bij kinderen te versterken' - Joyce Cooper-Kahn
   & Laurie Dietzel (2011). Amsterdam: Hogrefe, ISBN 978-90-79729-49-4. www.hogrefe.nl.
- ‘DE AD(H)D Survivalgids’ – John F. Taylor, Ph.D. (2012). Sint-Niklaas: Abimo; Nederland: Schoolsupport, ISBN
   9789059323445. www.schoolsupport.nl.
- 'Wonderlijke Wazigheid, Uitleg, adviezen, tips en trucs over ADD voor jongeren en hun omgeving'- Tirtsa Ehrlich (2013-2015), Amsterdam: Uitgeverij SWP, ISBN 978-90-8560-661-1. www.swpbook.com.  
 

Alcohol   
- ‘Leven met een alcoholprobleem’ – Jolien Fox & Mieke Zinn (2006). Houten: Bohn Stafleu van Loghum,
   ISBN 90-313-4393-5. www.bsl.nl/ www.a-ggz.nl.
- ‘Minder drinken’ – Lex Lemmers, Jeannet Kramer, Barbara Conijn, Heleen Ripper, Andrée van Emst (2006).
   Amsterdam: Boom, ISBN 90-8506-365-5. www.uitgeverijboom.nl/ www.minderdrinken.nl.

Afhankelijkheid     
- ‘Leven met een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis’ – Ed Berretty (2005). Houten: Bohn Stafleu van Loghum,
   ISBN 90-313-4581-4. www.bsl.nl/ www.a-ggz.nl.

Anorexia   
- ‘Anorexia nervosa overwinnen, Een gids voor patiënt, gezin en hulpverlener’ – Dr. Johan Vanderlinden (2000).Tielt:
   Lannoo, ISBN 90-209-3980-7. www.lannoo.com.

Antisociaal
- ‘Leven met een antisociale persoonlijkheid’ – Agnes Scholing & Pascal Wolters (2006). Houten: Bohn Stafleu van   
   Loghum, ISBN 90-313-4476-1. www.bsl.nl/ www.a-ggz.nl.

Asperger  
- ‘Opvoedwijzer Asperger, Een gids voor ouders en professionals om kinderen op het autisme spectrum
   beter te begrijpen’
Richard Bromfield (2011). Amsterdam: Hogrefe, ISBN 978-90-79729-50-0. www.hogrefe.nl.
 - ‘Oudergids Asperger-syndroom, 200 tips en strategieën’– Brenda Boyd (2005). Amsterdam: Nieuwezijds,
   ISBN 90-5712-215-4.
www.nieuwezijds.nl.
- ‘Mafkezen en het Asperger-syndroom, Een handleiding voor de puberteit’– Luke Jackson (2003). Amsterdam:
  Nieuwezijds, ISBN 90-5712-168-9.
www.nieuwezijds.nl.
- ‘Aspergirls, Een wegwijzer voor meisjes en vrouwen met het syndroom van Asperger’Rudy Simone (2010).
   Amsterdam: Hogrefe, ISBN 978-90-79729-28-9. www.hogrefe.nl.    

- ‘Het Aspergersyndroom, Autisme in het regulier en speciaal onderwijs, Praktische gids voor leraren en begeleiders’ –
  Theo Peeters &, Gery Quak (red.) (2003). Antwerpen/ Apeldoorn: Garant, ISBN 90-441-1281-3.
 
www.garant-uitgevers.nl.
- 'Het Aspergersyndroom en pesten, Gids voor ouders, leerkrachten en professionals' - Nick Dubin (2008). Huizen: 
   Pica, ISBN 978-90-7767-129-0. www.uitgeverijpica.nl.

- ‘Als je partner Asperger-syndroom heeft, een praktische gids met relatieadvies’Maxine C. Aston (2008, 2011).
   Amsterdam: Nieuwezijds, ISBN 978-90-5712-268-2. www.nieuwezijds.nl.

 - ‘Werken aan je Asperger-relatie, praktische tips en strategieën’Maxine C. Aston (2009, 2011). Amsterdam:
   Nieuwezijds, ISBN 978-90-5712-299-6. www.nieuwezijds.nl.

- ‘ATYPISCH, Leven met Asperger in 20 1/3 hoofdstukken’– Jesse Saperstein (2011). Amsterdam: Hogrefe,
   ISBN 978-90-79729-38-8. www.hogrefe.nl.

 - ‘Asperger in meervoud, Autisme en haar randgebieden’– Martine F. Delfos (red.) (2005). Amsterdam: SWP,
   ISBN 978-90-6665-482-2. www.swpbook.com/ www.mdelfos.nl.

Autisme     
- ‘Autisme in de praktijk, 1001 ideeën , tips en strategieën voor ouders en leerkrachten’ – Ellen Notbohm & Veronica 
   Zysk (2008). Huizen: Pica, ISBN 9789077671245. www.uitgeverijpica.nl.
- 'Autisme wegwijzer, Doeltreffende oplossingen voor alledaagse problemen' - Dion E. Betts & Nancy J. Patrick (2007).
  Huizen: Pica, ISBN 9789077671191. www.uitgeverijpica.nl.
- ‘Communicatiebox voor school en ouders, voor ondersteuning van normaal begaafde kinderen en jongeren met
   autisme’ – Inge Verstraete
(2012). Huizen: Pica, ISBN 9789077671733. www.uitgeverijpica.nl.
‘DE AUTISME Survivalgids’ – Luc Descamps i.s.m. Autisme Centraal (2012). Sint-Niklaas: Abimo, ISBN
   9789059327375. www.abimo.net. 

 
- ‘AUTIPOWER!, Succesvol leven en werken met een vorm van autisme’ – Herman Jansen & Betty Rombout (2011).
   Eindhoven: Pepijn, ISBN 978-90787090-91. www.uitgeverijpepijn.nl.
 - ‘Partners in autisme, Relaas van (on)gewone relaties’ – Cis Schiltmans (2006). Berchem: EPO,
   ISBN 978-90-6445-423-3. www.epo.be.

- ‘Leven met autisme’ – Martine Delfos & Marijke Gottmer (2006). Houten: Bohn Stafleu van Loghum,
   ISBN 90-313-4821-X. www.bsl.nl/ www.a-ggz.nl.

- ‘Studeren met autisme, Hoe werkt dat?’ – Katja Stil en Renske Castricum (2010). Amsterdam: SWP.
   ISBN 978-90-8850-158-6. www.swpbook.com.

- ‘Een vreemde wereld, Over autisme, het syndroom van Asperger en PDD-NOS, Voor ouders, partners, hulpverleners
   en de mensen zelf’ – Martine F. Delfos (2008). Amsterdam: SWP. ISBN 978-90-6665-533-1. www.swpbook.com/  
   www.mdelfos.nl.

- ‘Leven met uw autistische kind, Een gids voor ouders en begeleiders’– Lorna Wing (2000). Lisse: Swets,
   ISBN 90-265-1565-0. www.harcourt.nl.

- ‘Begeleiding van kinderen en jongeren met autisme, Van onderzoek naar praktijk’ – Robert Didden,
   Bibi Huskens (red.) (2008). Houten: Bohn Stafleu van Loghum, ISBN 978-90-313-5171-8. www.bsl.nl.

Beroerte
- ‘Leven na een beroerte’ – Jenny Palm (2011). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, ISBN 97890-313-8695-6.
   www.bsl.nl/ www.a-ggz.nl.

Bloosangst        
- ‘Omgaan met bloosangst’ – Corine Dijk, Arnold van Emmerik & Peter de Jong (2010). Houten: Bohn Stafleu van
   Loghum, ISBN 978-90-313-8399-3. www.bsl.nl/ www.a-ggz.nl.

Borderline 
- ‘Leven met een borderline persoonlijkheidsstoornis’ – Josephine Giesen - Bloo  (2005). Houten: Bohn Stafleu van
   Loghum, ISBN 90-313-3563-0. www.bsl.nl/ www.a-ggz.nl.

- ‘Borderline hulpboek, Zelf leren omgaan met verschijnselen als impulsiviteit, heftige emoties en conflicten’ –
   Jaap Spaans & Erwin van Meekeren (2000). Amsterdam: Boom,
 ISBN 90-5352-614-5. www.uitgeverijboom.nl.

Depressie/ somberheid
- ‘In de put, uit de put; Zelf depressiviteit overwinnen’ – P.M. Lewinsohn e.a., P. Cuijpers (red.) (1995).Baarn: Intro,
   ISBN 90-5574-046-2. www.harcourt.nl.

- ‘Leven met een depressieve stoornis’ – Joke Kragten (2004). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum,
   ISBN 90-313-3981-4. www.bsl.nl/ www.a-ggz.nl.

- ‘Leven met een winterdepressie’ – Ybe Meesters (2002). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum,
   ISBN 90-313-3912-1. www.bsl.nl/ www.a-ggz.nl.

- ‘Leven met een manisch-depressieve stoornis’ – Joke Kragten (2000). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum,
   ISBN 90-313-3432-4. www.bsl.nl/ www.a-ggz.nl.

Dwang/ controle  
- ‘Leven met een dwangmatige persoonlijkheidsstoornis’ – Ed Berretty (2002). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van
   Loghum, ISBN 90-313-3877-X. www.bsl.nl/ www.a-ggz.nl.

- ‘Leven met een dwangstoornis’ – Fred Sterk & Sjoerd Swaen (2001). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum,
   ISBN 90-313-3562-2. www.bsl.nl/ www.a-ggz.nl.

- ‘Alles onder controle; Over dwanggedachten en –handelingen en het overwinnen van obsessieve-compulsieve
   stoornissen’ – Lee Baer (2002). Amsterdam: Nieuwezijds, 
ISBN 90-5712-107-7. www.nieuwezijds.nl.
- ‘Gezond omgaan met gewoontes’ – Tom Mutsaerts (2005). Houten: Bohn Stafleu van Loghum,
   ISBN 90-313-4451-6. www.bsl.nl/ www.a-ggz.nl.

Dyslexie  
- ‘DE DYSLEXIE Survivalgids’ – Annemie De Bondt i.s.m. Luc Descamps (2012). Sint-Niklaas: Abimo; Nederland:
   Schoolsupport, ISBN 9789059325166. www.schoolsupport.nl.
 
- ‘Dyslectisch… en dan?’ – Bieke De Becker (2008). Antwerpen/ Apeldoorn: Garant, ISBN 978-90-8575-020-8.
    www.garant-uitgevers.nl.

Executieve functies
- ‘Vergeten, kwijt en afgeleid, Opvoedwijzer om executieve functies bij kinderen te versterken’– Joyce Cooper-
   Kahn en Laurie Dietzel (2011). Amsterdam: Hogrefe, ISBN 978-90-79729-49-4. www.hogrefe.nl.

Faalangst         
- ‘Omgaan met studiefaalangst’ – Fred Sterk & Sjoerd Swaen (2006). Houten: Bohn Stafleu van Loghum,
   ISBN 90-313-4914-3. www.bsl.nl/ www.a-ggz.nl.

- ‘Omgaan met rijangst’ – Jan van den Berg, Cindy Boon & Laura van Bergen (2005). Houten: Bohn Stafleu
   van Loghum, ISBN 90-313-4474-5. www.bsl.nl/ www.a-ggz.nl.

- ‘Omgaan met rijexamenangst’ – Ard Nieuwenbroek & Piet Gieles (2004). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum,
   ISBN 90-313-4345-5. www.bsl.nl/ www.a-ggz.nl.

- ‘Faalangst, Naar meer zelfvertrouwen en assertiviteit’– Pieter Langedijk (2004). Deventer: Ankh-Hermes,
   ISBN 90-202-6051-0. www.ankh-hermes.nl.

Fobie
- ‘Leven met een fobie’ – Jac Hoevenaars (2002). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum,
   ISBN 90-313-3911-3. www.bsl.nl/ www.a-ggz.nl.

Hoogtevrees     
- ‘Omgaan met hoogtevrees’ – Jan van den Berg, Marieke Krämer & Laura Grootaarts (2006). Houten: Bohn
   Stafleu van Loghum, ISBN 90-313-4629-2. www.bsl.nl/ www.a-ggz.nl.

Identiteitsproblemen  
- ‘Leven met identiteitsproblemen’ – Martin Appelo & Kees Korrelboom (2006). Houten: Bohn Stafleu van Loghum,
   ISBN 90-313-4808-2. www.bsl.nl/ www.a-ggz.nl.

Jaloezie      
- ‘Omgaan met ziekelijke jaloezie’ – Pieternel Dijkstra (2004). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum,
   ISBN 90-313-4384-6. www.bsl.nl/ www.a-ggz.nl.

KOPP                       
- ‘Leven met een psychisch zieke ouder’ – Sandra van Gameren (2006). Houten: Bohn Stafleu van Loghum,
   ISBN 90-313-4831-7. www.bsl.nl/ www.a-ggz.nl.

Mentale conditie 
- ‘Mental fitness, Verbeter je mentale conditie’ – Linda Bolier, Merel Haverman, Jan Auke Walburg (2010). Amsterdam:
   Boom, ISBN 978-94-6105-153-0. www.uitgeverijboom.nl.

Mindfulness    
- ‘Handboek meditatief ontspannen, Effectief programma voor het bestrijden van pijn en stress’ – Jon Kabat-Zinn (2000).
   Haarlem: Becht, ISBN 90-230-1044-2. www.gottmer.nl.

- ‘Mindfulness en bevrijding van depressie, voorbij chronische ongelukkigheid’– Mark Williams, John Teasdale,
   Zindel Segal, Jon Kabat-Zinn (2007). Amsterdam: Nieuwezijds, ISBN 978-90-5712-249-1. www.nieuwezijds.nl.

- ‘Angst beheersen met aandacht, een praktische gids voor het beheersen van angst, fobieën en paniek’–
   Jeffrey Brantley (2004). Amsterdam: Nieuwezijds, ISBN 90-5712-193-X. www.nieuwezijds.nl.

- ‘Goed genoeg, Stop met streven, begin met leven’– Pavel Somov (2010). Amsterdam: Hogrefe,
   ISBN 978-90-79729-27-2. www.hogrefe.nl.

- ‘Mindfulness, In de maalstroom van je leven’ – Edel Maex (2006). Tielt: Lannoo, ISBN 978-90-209-6516-2.
   www.lannoo.com.

Obesitas      
- ‘Leven met obesitas’ – Peter Daansen (2005). Houten: Bohn Stafleu van Loghum, ISBN 90-313-4392-7.
   www.bsl.nl/ www.a-
ggz.nl.

Opvoeden (alg.)  
- ‘Opvoedingscanon, omdat over kinderen zoveel meer te weten valt’– René Diekstra en Malou van Hintum (red.)
   (2010). Amsterdam: Bert Bakker, ISBN 978-90-351-3514-7, 
www.uitgeverijbertbakker.nl/
   www.opvoedingscanon.nl.

- ‘Pittige jaren, Praktische gids bij het opvoeden van jonge kinderen’– Carolyn Webster-Stratton (2007). Houten:
   Bohn Stafleu van Loghum, ISBN 978-90-313-4890-9. www.bsl.nl.

- ‘Moeilijke adolescenten’ – Jos Peeters (2004). Antwerpen/ Apeldoorn: Garant, ISBN 90-441-1572-3.
   www.garant-uitgevers.nl

- ‘Kinderen vragen om duidelijkheid’ – Hans Janssen (2006). Amsterdam: Boom, ISBN 90-8506-247-0.
   www.uitgeverijboom.nl.

- ‘Samen uit elkaar, Ouder blijven na de scheiding’ – Inge De Waele (2003). Tielt: Lannoo, ISBN 90-209-5383-4.  
   www.lannoo.com.

- ‘Luister je wel naar mij?, Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar’ – Martine F. Delfos (2008).
   Amsterdam: SWP. ISBN 978-90-6665-940-7. www.swpbook.com/ www.mdelfos.nl.

- ‘Ik heb ook wat te vertellen!, Communiceren met pubers en adolescenten’ – Martine F. Delfos (2005). Amsterdam: 
   SWP. ISBN 978-90-6665-652-9. www.swpbook.com/ www.mdelfos.nl.

Paniek    
- ‘Leven met een paniekstoornis’ – Fred Sterk & Sjoerd Swaen (2001). Houten/Mechelen: Bohn Stafleu Van Loghum,
   ISBN 90-313-3561-4. www.bsl.nl/ www.a-ggz.nl.

PDD-NOS
- ‘Sociaal onhandig, De opvoeding van kinderen met PDDNOS en ADHD’–  L. van der Veen-Mulders, M. Serra,
   B.J. van den Hoofdakker, R.B. Minderaa (red.) (2003). Assen: Koninklijke Van Gorcum, ISBN 90-232-3495-2.
   www.vangorcum.nl.

- ‘Pedagogische adviezen voor speciale kinderen, Een praktisch handboek voor professionele opvoeders,
   begeleiders en leerkrachten’– Trix van Lieshout (2002). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum,
   ISBN 90-313-3727-7. www.bsl.nl.

Persoonlijkheidsstoornis 
- ‘Leven met een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis’ – Ed Berretty (2005). Houten: Bohn Stafleu van Loghum,
   ISBN 90-313-4581-4. www.bsl.nl/ www.a-ggz.nl.

- ‘Leven met een antisociale persoonlijkheid’ – Agnes Scholing & Pascal Wolters (2006). Houten: Bohn Stafleu
   van Loghum, ISBN 90-313-4476-1. www.bsl.nl/ www.a-ggz.nl.

- ‘Leven meteen borderline persoonlijkheidsstoornis’ – Josephine Giesen - Bloo  (2005). Houten: Bohn Stafleu van
   Loghum, ISBN 90-313-3563-0. www.bsl.nl/ www.a-ggz.nl.

- ‘Leven met een dwangmatige persoonlijkheidsstoornis’ – Ed Berretty (2002). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van
   Loghum, ISBN 90-313-3877-X. www.bsl.nl/ www.a-ggz.nl.

- ‘Leven meteen ontwijkende persoonlijkheidsstoornis’ – Ed Berretty & Kees Korrelboom (2003). Houten/Mechelen:
   Bohn Stafleu Van Loghum, ISBN 90-313-4091-X. www.bsl.nl/
www.a-ggz.nl.

Piekeren   
- ‘Leven met een piekerstoornis’ – Fred Sterk & Sjoerd Swaen (2004). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum,
   ISBN 90-313-4320-X. www.bsl.nl/ www.a-ggz.nl.

- ‘Je gevoel de baas - leer je negatieve denkpatronen veranderen’ – Dennis Greenberger &   Christine Padesky
   (1999); 
Lisse: Harcourt Book Publishers. ISBN 90-265-1564-2, www.harcourt.nl.
- ‘Piekeren, Een stapsgewijze methode om je gepieker te verminderen’– Ad Kerkhof (2007). Amsterdam: Boom,
   ISBN 978-90-8506-469-5. www.uitgeverijboom.nl.

- ‘Beren op de weg, spinsels in je hoofd; omgaan met emoties op het werk: de Rationele     Effectiviteits Training’ –
   Theo IJzermans & Coen Dirkx (1992). Zaltbommel: Thema/ Schouten & Nelissen, (serie: ‘Mens en Bedrijf’),
   ISBN 90-70512-12-2.

Pijn                               
- ‘de Pijn de Baas’ – Dr. Frits Winter (2000). Soest: RuitenbergBoek. ISBN 90-5513-411-2.

- ‘Leven met chronische pijn’ – Alexandra de Bruijn - Kofman (2004). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum,
   ISBN 90-313-4273-4. (inclusief CD met spierontspanningsoefeningen), 
www.bsl.nl/ www.a-ggz.nl.
- ‘Zelfzorgboek voor mensen met chronische pijn’ – E.H. Coene (eindred.), M.L.E. van Delft (red.) (1995).
   Amsterdam: Stichting Augustus (boomgaardreeks 3). ISBN 90-722248-27-9. Te bestellen bij Bureau
   patiënten-consumenten informatie PCI te Bunnik, tel. 030-6570072.

- ‘De pijn voorbij, Medische raadgevingen om pijn te lijf te gaan’ – Dr. Bart Leroy & Mark van Tongele (1996).
   Tielt: Lannoo & Warnsveld: Terra, (reeks: ‘Gezondheid & Welzijn’), 
ISBN 90-6255-722-8. www.lannoo.com.

Psychose      
- ‘Leven met een psychotische stoornis’ – Martin Appelo (2004). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum,
   ISBN 90-313-3979-2. www.bsl.nl/ www.a-ggz.nl.

Relaties          
- ‘Omgaan met relatieproblemen’ – Jean-Pierre an de Ven (2005). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum,
   ISBN 90-313-4475-3. www.bsl.nl/ www.a-ggz.nl.

- ‘Liefde is een werkwoord; spelregels voor een relatie’ – Alfons Vansteenwegen (1988). Tielt: Lannoo,
   ISBN 90-209-1898-2. www.lannoo.com.

- ‘Maken we er iets van?; Samen je relatieproblemen in kaart brengen en oplossen’ – Gerbrand van Hout (2000).
   Lisse: Swets & Zeitlinger, ISBN 90-265-1609-6. www.harcourt.nl.

- ‘Samen uit elkaar; Ouder blijven na de scheiding’ – Inge De Waele (2003). Tielt: Lannoo,
   ISBN 90-209-5383-4. www.lannoo.com.

Rouw
- ‘Woorden in de stilte; Teksten bij afscheid’ – Marinus van den Berg (2000). Kampen: Kok,
   ISBN 90-435-0279-0.

- ‘Als alles duister is (ontsteek dan een lichtend vuur); Gebeden en gedachten bij het sterven’   – Jurjen Beumer
   (2002). Kampen: Ten Have & Tielt: Lannoo, ISBN 90-259-5320-4. www.uitgeverijtenhave.nl

Rouw/ kinderen     
- ‘Als vlinders spreken konden; Voor kinderen die rouwen’ – Yvonne van Emmerik (1997). Kampen: Ten Have,
   ISBN 90-259-5439-1. www.uitgeverijtenhave.nl.

- ‘Ik krijg tranen in mijn ogen als ik aan je denk; Als je vader of moeder is doodgegaan.’ – Ineke van Essen (1999).
   Utrecht: Sjaloom & Wildeboer, ISBN 90-6249-374-2, 
www.sjaloom.nl.
- ‘Dood is niet gewoon; Over de dood van een ouder.’ – Martine Delfos (2002). Bussum: Pereboom & Trude van
   Waarden Produkties bv, ISBN 90-7556-461-9. www.trudevanwaarden.nl.

- ‘Kinderen helpen na een schokkende gebeurtenis; Praktische gids na een misdrijf of een plotseling overlijden’ –   
   Slachtofferhulp & Steunpunt Algemeen Welzijnswerk (2003). Tielt:
Lannoo, ISBN 90-209-5260-9.
   www.lannoo.com.

Slaapproblemen    
- ‘Slapeloosheid’ – Ingrid Verbeek & Ed Klip (2005).Amsterdam: Boom, ISBN 90-8506-152-0. (inclusief CD met 
   ontspanningsoefeningen), www.uitgeverijboom.nl.

- ‘Omgaan met slapeloosheid’ – Gerard Kerkhof, Marieke de Gier & Marthe Sernee (2010). Houten: Bohn Stafleu
   Van Loghum, ISBN 978-90-313-7805-0. www.bsl.nl/ www.a-ggz.nl.

Sociale fobie      
- ‘Leven met een sociale fobie’ – Joke Kragten (2002). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, ISBN 90-313-3878-8.
   www.bsl.nl/ www.a-ggz.nl.

Somatisatie                   
- ‘Leven met chronische hoofdpijn’ – Alexandra de Bruijn – Kofman (2006). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum,
   ISBN 90-313-4846-5. (inclusief CD met ontspanningsoefeningen) 
www.bsl.nl/ www.a-ggz.nl.

Subassertiviteit       
- ‘Leven met assertiviteitsproblemen’ – Sjef Peeters & Karel Klumpers (2003). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum,
   ISBN 90-313-4193-2. www.bsl.nl/ www.a-ggz.nl.

- ‘Leven in je leven, Leer de valkuilen in je leven herkennen’ – Jeffrey Young & Janet Klosko (2005).Amsterdam:
   Harcourt Book Publishers, ISBN 90-265-1569-3. www.harcourt.nl.

- ‘de Angst de Baas, Uit de Greep van de Angst’ – Dr. Frits Winter (1998). Soest: RuitenbergBoek.
   ISBN 90-5513-223-3.

Trauma               
- ‘Leven met een trauma’ – Arnold van Emmerik & Ed Berretty (2007). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum,
   ISBN 978-90-313-4955-5. www.bsl.nl/ www.a-ggz.nl.

Vaginisme               
- ‘De gesloten vrouw; Over vaginisme’ – Connie van Gils & Willeke Bezemer (1994). Baarn: Anthos,
   ISBN 90-14-0311-6. www.amboanthos.nl.

Valkuilen     
- ‘Leven in je leven, Leer de valkuilen in je leven herkennen’– Jeffrey Young & Janet Klosko (2005). Amsterdam:
   Harcourt, ISBN 90-265-1569-3. www.harcourt.nl.

Vermoeidheid      
- ‘Nooit meer moe, Psychologie van rust en ontspanning’ – Jolet Plomp (2003).Houten: Unieboek,
   ISBN 90-269-2683-7. www.momboeken.nl.

Vermijding              
- ‘Omgaan met hechtingsproblemen’ – Pieternel Dijkstra (2005). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum,
   ISBN 90-313-4622-5. www.bsl.nl/ www.a-ggz.nl.

- ‘Leven meteen ontwijkende persoonlijkheidsstoornis’ – Ed Berretty & Kees Korrelboom (2003). Houten/Mechelen:
   Bohn Stafleu Van Loghum, ISBN 90-313-4091-X. www.bsl.nl
www.a-ggz.nl.

Whiplash                       
- ‘Whiplash de baas’ – Ton Sijm (1997). Hoevelaken: Verba, ISBN 90-5513-300-0.

Zelfbeeld                                        
- ‘Negatief zelfbeeld’ – Manja de Neef (2010). Amsterdam: Boom, ISBN 978-90-8506-964-5. www.uitgeverijboom.nl.

Zelfbeschadiging     
- ‘Omgaan met zelfbeschadiging en suïcidaal gedrag’ – Suzanne de Klerk, Arnold van Emmerik & 
   Anne van Giezen (2010). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, ISBN 978-90-313-8334-4. www.bsl.nl/
   www.a-ggz.nl.

Zelfvertrouwen/ kinderen   
- ‘Zelfvertrouwen voor je kind; Praktisch handboek waarmee je kinderen opvoedt die in zichzelf geloven’ –
   Dr. Terri Apter (1997). Utrecht/Antwerpen: Kosmos-Z&K Uitgevers, 
ISBN 90-215-8746-7.
   www.kosmosuitgevers.nl.
- 'Ik ben trots op je! - Oplossingsgericht communiceren voor ouders en professionals - Ben Furman ((2012). Huizen: Uitgeverij Pica, ISBN 9789077671726. www.uitgeverijpica.nl.


 

Heeft u nog vragen? contactformulier