Gedragstherapie & Cognitieve therapie

De therapie

Bij gedragstherapie ligt de nadruk op het wijzigen van gedragspatronen die emotionele problemen in stand houden. Bij cognitieve therapie ligt de nadruk op het wijzigen van de manier van denken die patiënten hanteren.
Cognitieve gedragstherapie is sterk gericht op de actualiteit. In de therapie gaat het vooral over moeilijkheden die in het heden spelen. De therapie stoelt op een open en gelijkwaardige samenwerkingsrelatie tussen therapeut en cliënt. De therapeut werkt veel met oefeningen en huiswerk. De behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en kortdurend van opzet. De meeste behandelingen nemen tussen de tien en vijfentwintig zittingen in beslag.

Cognitieve gedragstherapie is een geïntegreerde behandeling die de afgelopen tien tot vijftien jaar is voortgekomen uit gedragstherapie en cognitieve therapie. Uit onderzoek is gebleken dat beide methoden van waarde zijn en dat zij heel goed in combinatie met elkaar kunnen worden toegepast. Binnen deze combinatie, de cognitieve gedragstherapie, ligt de nadruk soms meer op de manier van denken en interpreteren van de patiënt, soms meer op de manier van doen en laten. In andere gevallen werkt men gelijktijdig aan beide aspecten.

De laatste twintig jaar hebben veel vergelijkende onderzoeken uitgewezen dat cognitieve gedragstherapie goed werkt bij allerlei soorten emotionele problematiek, zoals dwangstoornissen, fobieën en paniekstoornissen, alcoholverslaving, depressie, boulimia, psychotische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, psychosomatische problemen en seksuele problemen.

Klik hier om de VGCt-brochure ‘Cognitieve gedragstherapie bij angststoornissen – Informatie voor mensen die hun angst willen aanpakken’ te openen.

Klik hier om de VGCt-brochure ‘Cognitieve gedragstherapie bij depressie - Informatie voor mensen die hun probleem willen aanpakken’ te openen.

Organisatie

De Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt) is de wetenschappelijke vak- en beroepsvereniging voor gedragstherapeuten en cognitief therapeuten in Nederland. De vereniging werd opgericht in 1966 en heeft nu meer dan 3000 leden. 
De VGCt beoogt de uitoefening van de cognitieve therapie en de gedragstherapie op wetenschappelijk en maatschappelijk verantwoorde wijze te bevorderen. Ook behartigt de vereniging de maatschappelijke en ethische belangen die voortvloeien uit de cliënt – therapeut relatie.
Om de uitoefening van de cognitieve therapie en de gedragstherapie te bevorderen, draagt de VGCt zorg voor:
• het bijhouden van een register van erkende cognitief gedragstherapeuten;
• kwaliteitsbewaking, onder meer door permanente educatie en herregistratie van haar leden;
• dienstverlening aan leden en geïnteresseerden;
• stimulatie van wetenschappelijk onderzoek.

Meer informatie

Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt)
Maliebaan 50b, 3581 CS Utrecht
T: 030 254 30 54
E: info@vgct.nl 
W: www.vgct.nl
 

Bron: Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)