Kinderen en jeugd

Binnen onze praktijk behandelen wij kinderen en jongeren uitsluitend met een verwijzing voor specialistische kinder- en jeugdpsychologische zorg. Scholen kunnen kinderen aanmelden voor dyslexiezorg.
 

Voor wie?

De praktijk biedt specialistische diagnostiek en behandeling aan kinderen, jongeren en hun ouder(s)/verzorger(s). De oriëntatie is met name cognitief gedragstherapeutisch en systeemtherapeutisch. In alle gevallen vormt gedegen psychodiagnostisch onderzoek de basis van handelen.

Kinderen en jongeren geven wij training en begeleiding op het gebied van de sociale vaardigheden en de executieve functies. Wij behandelen dyslexie met behulp van de Fonologische en Leerpsychologische (F&L) methode.
 

Voor wat?

Voorkomende klachten, problemen, vragen of zorgen kunnen er zijn m.b.t..:
- de ontwikkeling (AD(H)D, ASS)
- de opvoeding en het gezinsleven
- de sociale vaardigheden (verlegenheid, moeite in contact en met communicatie)
- de schoolvaardigheden: leerproblemen (met lezen, spellen en/of rekenen)
- het lichaam: onverklaarde lichamelijke klachten
- gevoelens van onzekerheid of angst
- stemming en/of gedrag
- aandacht en/of concentratie
- een combinatie van het bovenstaande

We onderzoeken en behandelen zowel enkelvoudige als complexe dyslexie volgens het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling. Bij de behandeling maken wij gebruik van de Fonologische en Leerpsychologische (F&L) methode - zie: www.stichtingtaalhulp.nl
 

Voor meer informatie klikt u in het menu op ‘Wat doen wij?’