Kinderen en jeugdigen

Onze praktijk biedt specialistische diagnostiek en psychologische of psychotherapeutische behandeling aan kinderen & jongeren en biedt begeleiding aan hun ouders/ verzorgers als er sprake of vermoeden is van kinderpsychiatrische- of ontwikkelingsproblematiek, bijvoorbeeld:

•    ontwikkelingsproblematiek – AD(H)D, ASS
•    onzekerheid en angst
•    gedrags- of stemmingsproblemen
•    identiteitsproblemen
•    onverklaarde lichamelijke klachten
•    leerproblemen (dyslexie, dyscalculie, concentratieproblemen e.a.)

 Onze oriëntatie is met name cognitief gedragstherapeutisch en systeemtherapeutisch.

Wij geven training en begeleiding op het gebied van:

- sociale vaardigheden
- executieve functies, met name werkgeheugentraining middels Braingame Brian
- lees- en/of spellingproblemen (dyslexie)

Wij onderzoeken en behandelen zowel enkelvoudige als complexe dyslexie. Wij maken hierbij gebruik van de (evidence based) Fonologische en Leerpsychologische (F&L) methode® – zie www.stichtingtaalhulp.nl.

Als u meer informatie wenst over diverse leerproblemen en hoe hiermee om te gaan klikt u hier.

Als u meer informatie wenst over ‘executieve functies’ klikt u hier. Voor informatie over de training Braingame Brian klikt u hier.

Volwassenen

Diverse ontwikkelingen hebben ertoe bijgedragen dat wij onze zorg aan volwassenen in het voorjaar van 2017 hebben afgestoten. Jongeren die 18 jaar worden en ouders van bij ons in behandeling zijnde kinderen hebben nog slechts beperkt toegang tot zorg, mits zij verzekerd zijn bij Achmea (w.o. De Friesland Zorgverzekeraar, FBTO, One Underwriting, Interpolis, Pro Life, ZieZo, Zilveren Kruis).

Meer informatie over onderzoekmogelijkheden en behandelmethodes vindt u in het linker menu.