Kinderen en jeugdigen

Onze praktijk biedt specialistische diagnostiek en psychologische of psychotherapeutische behandeling aan kinderen & jongeren en biedt begeleiding aan hun ouders/ verzorgers als er sprake of vermoeden is van kinderpsychiatrische- of ontwikkelingsproblematiek, bijvoorbeeld:

•    ontwikkelingsproblematiek – AD(H)D, ASS
•    onzekerheid en angst
•    gedrags- of stemmingsproblemen
•    identiteitsproblemen
•    onverklaarde lichamelijke klachten
•    leerproblemen (dyscalculie, concentratieproblemen e.a.)

Onze oriëntatie is met name cognitief gedragstherapeutisch en systeemtherapeutisch.

Wij geven training en begeleiding op het gebied van:

- sociale vaardigheden en emotieregulatie
- executieve functies, met name aandachts- en werkgeheugentraining middels Braingame Brian of Cogmed
- lees- en/of spellingproblemen - deze zorg is in 2022 afgebouwd en overgedragen

Als u meer informatie wenst over diverse leerproblemen en hoe hiermee om te gaan klikt u hier.

Als u meer informatie wenst over ‘executieve functies’ klikt u hier. Voor informatie over de training Braingame Brian klikt u hier.

Volwassenen

Diverse ontwikkelingen hebben ertoe bijgedragen dat wij onze zorg aan volwassenen in het voorjaar van 2017 hebben afgestoten. Jongeren die 18 jaar worden en ouders van bij ons in behandeling zijnde kinderen hadden tot voor kort nog slechts beperkt toegang tot zorg, mits zij verzekerd waren bij Achmea. Ook deze mogelijkheid is door gewijzigde regelgeving komen te vervallen.

Meer informatie over onderzoekmogelijkheden en behandelmethodes vindt u in het linker menu.