Wachttijden

Onze wachttijden op de website worden in principe wekelijks aangepast volgens de richtlijnen van het ministerie van VWS. Over deze richtlijnen kunt u meer lezen op www.vektis.nl.

U kunt uw kind (als het staat ingeschreven in de gemeente Emmen, Coevorden of Borger-Odoorn) aanmelden middels het aanmeldformulier op deze website.

in de Generalistische Basis-GGz:

• voor volwassenen: aanmelden voor deze zorg is niet langer mogelijk - u gelieve met uw huisarts te overleggen voor een mogelijk alternatief.

in de Gespecialiseerde GGz:

• voor volwassenen: aanmelden voor deze zorg is niet langer mogelijk - u gelieve met uw huisarts te overleggen voor een mogelijk alternatief.
• voor kinderen en jeugdigen: 20 - 25 weken

voor Dyslexiezorg: aanmeldingen betreffende de vergoede dyslexiezorg zullen wij doorverwijzen naar collega mevrouw Claudia van Lotringen, praktijkhoudend in Emmen en Exloo en verbonden aan Stichting Taalhulp. Zij heeft onze dyslexiezorg overgenomen.
(Zie: www.stichtingtaalhulp.nl)
 

► Doordat er na de aanmelding in principe meerdere afspraken met u worden gemaakt, kunnen wij 
    een eventuele onderzoekswachttijd (het aantal weken tussen de intake en de eerste onderzoeksafspraak)
    alsmede een eventuele behandelingswachttijd (het aantal weken tussen de intake en de start van de
    behandeling*) voorkomen. [Op de aanmeldingswachttijd (het aantal weken tussen het moment dat u of
    uw verwijzer een eerste afspraak bij ons maakt en uw intakegesprek) hebben wij, zoals u zult begrijpen,
    helaas nauwelijks invloed.]

► We streven ernaar dat u binnen drie weken na het laatste onderzoekscontact over de uitslagen kunt
    beschikken.

► De cognitieve sociale vaardigheidstraining voor kinderen tussen 9 en 12 jaar start in de maanden
    september en januari – de intake en het onderzoek dienen dan te zijn afgerond.

 

* De wachttijd van intake tot behandeling komt tot stand door terug te kijken naar de voorgaande maand. Hierdoor
   komen deze wachttijden niet altijd met de werkelijkheid overeen.

De NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) verplicht zorgaanbieders tot het vermelden van de volgende tekst. 'Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).' Ouders/ verzorgers van kinderen/ jongeren dienen zich te melden bij de Gemeente waar het kind/ de jongere staat ingeschreven.
De NZa meldt verder: 'Uw zorgverzekeraar heeft zorgplicht. Hij moet zorgen dat u tijdig de kwalitatief goede zorg krijgt waar u recht op heeft. Uw zorgverzekeraar kan voor u bemiddelen zodat u bij een andere zorgaanbieder terecht kunt, die wel plaats heeft. Als u langer moet wachten dan de Treeknorm, móét uw zorgverzekeraar dat zelfs doen. Als u langer moet wachten dan de Treeknorm kunt u dat ook melden bij de NZa. Wij houden toezicht of zorgverzekeraars zich aan de zorgplicht houden en grijpen zo nodig in. Als u zelf niet in staat bent met uw zorgverzekeraar of de NZa contact op te nemen, kan iemand anders die u vertegenwoordigt dat ook namens u doen. (Vgl. www.nza.nl)

Heeft u nog vragen? contactformulier