Dyslexie

Wij verrichten dyslexieonderzoek bij:

  • kinderen in de leeftijd van de basisschool
  • jongeren tot 16 jaar 

en behandelen dyslexie bij:

  • kinderen in de leeftijd van de basisschool 

Dyslexie

Dyslexie lijkt te moeten worden gezien als een neurocognitief construct, voortgebracht door of bestaand uit een zekere schikking van aandacht, geheugen, planning, en organisatie van gedrag. De huidige wetenschappelijke stand van zaken maakt het mogelijk dyslexie te omschrijven als ‘een subtiele stoornis in de ontwikkeling van de hersenen op basis van een genetische predispositie, die leidt tot verstoringen in de verwerking van taalspecifieke informatie, die primair tot uiting komt bij de verwerking van fonologisch-orthografische informatie en zich voornamelijk uit in het moeizaam lezen en spellen van woorden’. Genetisch onderzoek wijst op een multi-factorieel probleem. Hersenonderzoek wijst zowel op anatomische als functionele afwijkingen bij dyslexie. Deze afwijkingen in hersenfunctie treden op bij lezen en aan lezen gerelateerde cognitieve informatieverwerkingsprocessen. Dit specifieke lees- en spellingprobleem beperkt in ernstige mate een normale educatieve ontwikkeling, die op grond van de overige cognitieve vaardigheden mogelijk moet worden geacht.

► Voor informatie over onze wijze van onderzoek over dyslexie: klik hier.
► Voor informatie over onze behandelmethode: klik hier.
► Wil je meer interessante informatie over dyslexie: klik hier.