'Geestlijke gezondheid'?

"Het is gewoon niet waar wat hj/zij over mij zegt! Het is gelogen. Dit maakt me zó kwaad - waarom doet hij/ze dat? Zo wil ik zijn/haar vriend(in) niet meer zijn - ik haat hem/haar!"

Waarheid/leugen, verdriet/pijn, haat/liefde, vriendschap/vijandschap, mooi/lelijk - het leven staat er bol van. De ‘oude Grieken’ wisten het al: waar het in het leven om zou moeten draaien en waar het ook op drijft of stand door houdt: door een gerichtheid op waar(achtig)heid, goed(aardig)heid en schoonheid(sbeleving). De verwondering over dat wat er ‘is’ - in eerste instantie de natuur - en hierover al reflecterend de ‘betekenis’ of ‘zin’ ervan (onder)zoeken of deze louter op zich laten inwerken en ‘ondergaan’ - dat is de menselijke opgave en geeft zin aan het menselijk bestaan. Wetenschap en filosofie gingen (en gaan) zo hand in hand en voeden of vormen aldus geleidelijk aan de levensbeschouwing, de ‘kijk op het bestaan’ en ook de ‘zelfontplooiing’, wanneer het individu, het ‘subject’, ernaar streeft een ‘waar’ mens - een eerlijk, goed en mooi mens - te worden. ‘Kennis’ aangevuld door ‘zelfkennis’, in wisselwerking - de mens blijkt een relationeel wezen, staat in relatie tot de ‘buitenwereld’ én de eigen ‘binnenwereld’.

Wat ‘waar’ is, wat ons ‘goed’ doet, wat wij ‘mooi’ vinden, dat voedt ons en houdt ons in leven, maakt het leven voor ons ‘de moeite waard’, het verlicht onze geest en het voedt onze ziel. Het laat zich niet in taal ‘vangen’, maar wel bezingen. Het kan ons inspireren; wij zoeken inspiratie, leven ervan. Het zoeken of streven naar waarheid, goedheid en schoonheid impliceert godsverlangen - in Spiritus - ‘God zoeken’.

De grote Russische schrijver Leo Tolstoj schreef in 1881 in dit verband een indringend verhaal: Waardoor de mensen leven - over ‘geestelijke gezondheid’ gesproken… (klik op de titel).

 

Spraakverwarring?

Taal is fake
Taal is art
Taal is niet wat het is
Taal spreekt
Taal luistert nauw
Taal is een serieus spel
Taal wijst ons de weg
Taal zet ons op het verkeerde been
Taal betovert en onttovert
Taal vraagt, taal antwoordt
Taal is echt
Taal klinkt en luistert nauw
Taal is wat ik zeg en zwijg
Taal is klank en stilte
Taal is trilling
Taal is betekenis voor wie hoort
Taal is taal
Taal is niet meer - maar ook niet minder - dan dat, waar we ons in uitdrukken


Feike Wiersma (2023)

 

Als muziek?

Muziek beroert, ontroert, vervoert
Een woord - van dank, welkom, hoop, geloof, liefde
Een woord raakt, kwetst wellicht
Muziek streelt de ziel, woorden 'voeden' haar
'Als de ziele luistert spreekt het al een taal die leeft'
Spreken zonder woorden?
Verstaan zonder begrijpen?
Begrip zonder verstand?
Verstand zonder verstaan?
Versta ik dit goed?
Onuitsprekelijk verlangen dat vraagt en antwoord krijgt
'Die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt
En wie klopt, hen zal opengedaan worden'

Hoopvol inzicht, troostvol uitzicht.
 

Feike Wiersma (2023)