Verwijzers

Huisartsen, jeugdartsen, psychiaters, medisch specialisten en Stichting De Toegang kunnen aanmelden voor Gespecialiseerde GGz.
Vanwege de Jeugdwet geldt het woonplaatsbeginsel: de zorg dient te worden vergoed door de gemeente waar het kind of de jongere staat ingeschreven.


Voor aanmeldingen betreffende de vergoede dyslexiezorg zullen wij doorverwijzen naar collega mevrouw Claudia van Lotringen, praktijkhoudend in Emmen en Exloo en verbonden aan Stichting Taalhulp. Zij heeft onze dyslexiezorg overgenomen.
(Zie: www.stichtingtaalhulp.nl)


PEP-Wiersma heeft Jeugdzorgcontracten met de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen voor wat betreft de modules: Basis GGZ (enkelvoudige kortdurende problematiek), Specialistische GGZ (samengestelde/ complexe langerdurende problematiek).

U kunt uw cliëntje per post of digitaal via ZorgDomein naar PEP-Wiersma verwijzen.
ZorgMailcorrespondentie s.v.p. aan EDI-adres: 500037404@lms.lifeline.nl (of desgewenst: pepwiersma@zorgmail.nl)


Mede vanwege de gestage toename van het aantal aanmeldingen in de Jeugdzorg hebben wij enkele jaren geleden besloten onze volwassenenzorg af te bouwen en geen nieuwe aanmeldingen van volwassenen meer aan te nemen. Jeugdigen die reeds in behandeling waren en de leeftijd van 18 jaar bereikten konden hun behandeling voortzetten als zij verzekerd waren bij de Achmea-groep of hiernaar overstapten. Deze mogelijkheid is vanwege gewijzigde regelgeving komen te vervallen. Volwassen aanmelders worden verwezen naar PsyQ, NL-PSY, GGZ-Drenthe of een vrijgevestigd collega (www.lvvp.info, www.vgct.nl, www.kiezenindeggz.nl).


PEP-Wiersma verzoekt niet te verwijzen bij crisis of vermoedens van dreigende crisis die 7x24 uurs bereikbaarheid nodig maakt.
 

In geval van crisis verzoeken wij u contact op te nemen met:
a) de huisarts,
b) GGZ-Drenthe (https://ggzdrenthe.nl/contact-bij-crisis):
- Crisis volwassenen en ouderen: bel met (0592) 33 48 00
- Crisis kinderen en jeugd:
Binnen kantoortijden (08:30-17:00 uur): neem contact op met de huisarts van uw kind of met Bureau de Toegang (tussen 12.30 en 17.00 uur): 06 11 73 73 56.
Buiten kantoortijden en in het weekend: neem contact op met Spoed4jeugd: telefoon: (0592) 38 15 30 - kijk ook op de website van Spoed4Jeugd Drenthe

 

Verwijzing per post:

PEP-Wiersma
Brinkenhalte 20
7812 HX  EMMEN