Verwijzers

Huisartsen, jeugdartsen, psychiaters, medisch specialisten en De Toegang kunnen aanmelden voor Gespecialiseerde GGz. Scholen kunnen aanmelden voor dyslexiezorg.
Vanwege de Jeugdwet geldt het woonplaatsbeginsel: de zorg dient te worden vergoed door de gemeente waar het kind of de jongere staat ingeschreven.


PEP-Wiersma heeft voor 2018 en 2019 Jeugdzorgcontracten met de gemeenten Emmen, Coevorden, Borger-Odoorn voor wat betreft de bouwstenen: 'Gezond-zijn midden' (enkelvoudige kortdurende problematiek), 'Gezond-zijn zwaar' (samengestelde/ complexe langerdurende problematiek), 'Dyslexie-diagnostiek' en 'Dyslexie-behandeling'.
U kunt uw cliëntje per post, fax of digitaal naar PEP-Wiersma verwijzen voor uitsluitend Gespecialiseerde GGz.


Vanwege de gestage toename van het aantal aanmeldingen in de Jeugdzorg hebben wij besloten onze volwassenenzorg af te bouwen en geen nieuwe aanmeldingen van volwassenen meer aan te nemen, tenzij het ouders van kinderen betreft die reeds bij ons bekend zijn. In dat geval is een specialistische GGz-verwijzing vereist. Volwassen aanmelders worden verwezen naar PsyQ, GGZ-Drenthe of een vrijgevestigd collega (www.lvvp.info, www.vgct.nl, www.kiezenindeggz.nl).


Wanneer de ouder(s)/verzorger(s) van uw patiëntje zich eerst zelf tot ons hebben gewend, ontvangen zij naast onze praktijkinformatieflyer een 'verklaring van verwijzing', deels reeds ingevuld met voor de betreffende gemeente relevante gegevens. Desgewenst kunt u hier mede gebruik van maken.


PEP-Wiersma verzoekt niet te verwijzen bij crisis of vermoedens van dreigende crisis die 7x24 uurs bereikbaarheid nodig maakt.

 

Verwijzing per post:

PEP-Wiersma
Brinkenhalte 20
7812 HX  EMMEN

Verwijzing per fax:

op faxnummer (0591) 632 796.