Verwijzers

Huisartsen, jeugdartsen, psychiaters, medisch specialisten en Stichting De Toegang kunnen aanmelden voor Gespecialiseerde GGz. Scholen kunnen aanmelden voor dyslexiezorg.
Vanwege de Jeugdwet geldt het woonplaatsbeginsel: de zorg dient te worden vergoed door de gemeente waar het kind of de jongere staat ingeschreven.


PEP-Wiersma heeft Jeugdzorgcontracten met de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen voor wat betreft de modules: Basis GGZ (enkelvoudige kortdurende problematiek), Specialistische GGZ (samengestelde/ complexe langerdurende problematiek) en Dyslexie (diagnostiek, behandeling).

U kunt uw cliëntje per post of digitaal via ZorgDomein naar PEP-Wiersma verwijzen.
ZorgMailcorrespondentie s.v.p. aan EDI-adres: 500037404@lms.lifeline.nl (of desgewenst: pepwiersma@zorgmail.nl)


Mede vanwege de gestage toename van het aantal aanmeldingen in de Jeugdzorg hebben wij enkele jaren geleden besloten onze volwassenenzorg af te bouwen en geen nieuwe aanmeldingen van volwassenen meer aan te nemen. Jeugdigen die reeds in behandeling zijn en de leeftijd van 18 jaar bereiken kunnen hun behandeling voortzetten als zij verzekerd zijn bij de Achmea-groep of hiernaar overstappen. In dat geval is een specialistische GGz-verwijzing vereist. Volwassen aanmelders worden verwezen naar PsyQ, NL-PSY, GGZ-Drenthe of een vrijgevestigd collega (www.lvvp.info, www.vgct.nl, www.kiezenindeggz.nl).


PEP-Wiersma verzoekt niet te verwijzen bij crisis of vermoedens van dreigende crisis die 7x24 uurs bereikbaarheid nodig maakt.

 

Verwijzing per post:

PEP-Wiersma
Brinkenhalte 20
7812 HX  EMMEN