Bij het merendeel van de vraagstellingen of problemen die ons met betrekking tot kinderen of jeugdigen worden voorgelegd is nader onderzoek op het gebied van intelligentie, aandacht en concentratie, taal- en/of rekenvaardigheid en sociale en emotionele ontwikkeling noodzakelijk of gewenst. De resultaten worden in een rapportage vastgelegd en in het ‘adviesgesprek’ met de ouder(s)/verzorger(s) doordacht en besproken - zij krijgen twee exemplaren, een voor henzelf en een voor de school van hun kind, zodat hier in het lesgeven mogelijk beter op het kind en zijn kwaliteiten kan worden afgestemd. In principe sturen wij de verwijzer, meestal de huisarts, een kopie.