drs. Feike Wiersma:
Feike Wiersma (1957) is praktijkhouder, Register- , BIG-geregistreerd klinisch psycholoog (19049155025), gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) (19049155025) en psychotherapeut (39049155016), NIP geregistreerd supervisor kinder- en jeugdpsycholoog specialist, dyslexiedeskundige, cognitief gedragstherapeut VGCt® , kinder- en jeugd-psychotherapeut (lid VKJP), relatie- en gezinstherapeut en NLP-master. Daarnaast is hij afgestudeerd maatschappelijk werker, orthopedagoog en filosoof. Gedurende zijn postdoctorale opleiding voor klinisch kinder- en jeugdpsycholoog en psychotherapeut werkte hij bij de poliklinieken voor kinder- en jeugdpsychiatrie van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam, Amstelland-Tulpenburg te Almaar en Jeugd Psychiatrisch Centrum ‘De Kreek’ te Dordrecht en bij het Merwedeziekenhuis, afdeling Kindergeneeskunde, te Dordrecht, bij RIAGG Veluwevallei te Ede (Psychotherapieteam Afdeling Volwassenen en Psychotherapieteam Afdeling Jeugd), en bij Angstpolikliniek Johan Weyer Instituut van Psychiatrisch Centrum Amsterdam. Daarna werkte hij als afgestudeerd klinisch psycholoog en klinisch kinder- en jeugdpsycholoog bij de afdelingen Medische Psychologie, Revalidatie en Kinderrevalidatie van het Scheperziekenhuis te Emmen. Hij werkte vervolgens enige tijd als gedragsdeskundige bij de Raad voor de Kinderbescherming te Assen. Medio 2001 startte hij naast zijn baan in het ziekenhuis zijn zelfstandig gevestigde praktijk P.E.P. Parc Sandur. Vanwege een snelle groei werkte hij vanaf medio 2002 nog uitsluitend binnen de eigen praktijk. De praktijk is per 01-01-2010 met enkele nieuwe medewerkers uitgebreid en van de woonwijk Parc Sandur verhuisd naar het bedrijvenpark Waanderveld. Dit maakte een naamsverandering min of meer noodzakelijk. Veranderingen in de zorgmarkt noopten eind 2013 uit te kijken naar een ander onderkomen - om de hoek op het Waanderveld vonden we onze nieuwe locatie, waar we sinds medio oktober 2014 praktijk houden. [Zijn AGB-zorgverlenerscode: 94-002372]

Carmen Wiersma - van der Zwet:
Carmen Wiersma - van der Zwet (1959) is praktijkmanager en psychologisch-pedagogisch medewerker, SKJ-geregistreerd Jeugdhulpverlener/ HBO Jeugd- en gezinsprofessional (140019988), gespecialiseerd in leerproblemen, en lid van de Vereniging van Psychodiagnostisch Werkenden (VVP). Zij is gecertificeerd Braingame Briantrainer en EQUIP-trainer. Werkervaring in de geestelijke gezondheidszorg deed zij tijdens haar opleiding op bij de Afdeling Psychodiagnostiek Volwassenen van GGZ-Buiten-Amstel te Amsterdam. Binnen PEP-Wiersma is zij verantwoordelijk voor de planning, coördineert en superviseert zij mede de psychodiagnostische onderzoeken, tot voor kort ook dyslexiebehandelingen, en de trainingen bij kinderen en jongeren, en is zij het aanspreekpunt voor scholen . Daarnaast verzorgt zij training en behandelingen. [Haar AGB-zorgverlenerscode: 90-044487]

Manon Nieuwenhuizen, MSc.:
Manon Nieuwenhuizen (1985) is SKJ-geregistreerd Master-orthopedagoog (120002863), Register-/ Kinder & Jeugd, in het bezit van de NIP- en NVO-Basisaantekening Diagnostiek en gecertificeerd Braingame Briantrainer. Na haar studie Orthopedagogiek volgde ze het universitaire schakelprogramma Master Klinische- en Ontwikkelingspsychologie. Tijdens haar studie deed ze bij het UMCG te Groningen onderzoek naar het voorkomen van auditieve hallucinaties bij 12- en 13-jarige kinderen in de provincie Groningen. Diagnostisch onderzoek en sociaal-emotionele begeleiding van leerlingen vormden haar kerntaken bij de Christelijke Scholengemeenschap Vincent van Gogh te Assen. In april 2012 is zij onze praktijk komen versterken. Zij houdt zich met name bezig met psychodiagnostisch onderzoek en met het geven van training en begeleiding aan kinderen en jongeren, in nauwe samenwerking met hun ouders/ verzorgers. [Haar AGB-zorgverleners-code: 94-009323]

Nathalie Sandmann, MSc.:
Nathalie Sandmann (1996) is SKJ-geregistreerd Master-psycholoog (130004853), , in het bezit van de NIP-Basisaantekening Diagnostiek. Zij studeerde af in de richting Ontwikkelingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens haar studie liep ze stage bij de Christelijke Scholengemeenschap Liudger te Drachten. Naast haar baan binnen onze praktijk, sinds maart 2019, werkt zij als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Noord-Nederland. Binnen PEP-Wiersma vormen psychodiagnostisch onderzoek en psychologische behandeling bij kinderen en jongeren, in nauwe samenwerking met hun ouders/ verzorgers, haar kerntaken. Zij volgt de tweejarige opleding tot Kinder- en jeugdpsycholoog NIP.

Daniëlle Trip, MSc.:
Daniëlle Trip (1994) is SKJ-geregistreerd Master-psycholoog (130003835), , in het bezit van de NIP-Basisaantekening Diagnostiek. Zij studeerde cum laude af voor haar Master Klinsche Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens haar studie volgde zij een stage bij Psychologenpraktijk Visser waar zij diagnostische werkzaamheden verrichtte en training gaf aan kinderen en jeugd. Om haar wetenschappelijke vaardigheden te verrijken werkte zij tevens als onderzoeksassistente bij de Rijksuniversiteit Groningen, waar zij betrokken was bij onderzoek naar PTSS bij brandweermensen en Rouwverwerking na vliegramp MH-17. In april 2019 is zij onze praktijk komen versterken. Psychodiagnostisch onderzoek en psychologische behandeling bij kinderen en jongeren vormen haar kerntaken.


 

Klik hier voor vacatures.

De praktijk houdt vast aan de beroepsethiek en de kwaliteitscriteria van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Landellijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). Sinds 1-12-2016 is zij DEKRA-HKZ KO gecertificeerd, sinds 11-10-2019 door Kiwa.
[AGB-code praktijk: 94-001966 – KvK nr: 01154973]

Voor meer informatie: Beroepscode voor psychologen