PEP–Wiersma – Psychologische Expertise & Psychotherapie (voorheen: & Dyslexiezorg)
- samenwerken aan beter -


Hier vindt u ons antwoord op uw vraag. Als uw vraag er niet bij staat, neem contact op met ons of kijk op: https://lvvp.info/voor-clienten/

 1. Doen jullie ook psychodiagnostisch onderzoek en valt dat ook onder de vergoeding?
 2. Heb ik een verwijzing van de huisarts nodig?
 3. Mijn zorgverzekeraar geeft andere informatie.
 4. Hoe kan ik mijn kind aanmelden?
 5. Hoelang duurt een gesprek?
 6. Hoelang is de wachttijd?
 7. Hoe veilig zijn de gegevens die ik verstuur via het aanmeldformulier?
 8. Hoe zit het met het eigen risico?
 9. Ik woon in het buitenland; kan ik me bij jullie aanmelden?
 10. Kan ik een afspraak maken in de avonduren of in het weekend?
 11. Kan ik zelf mijn psycholoog kiezen?
 12. Kunt u mij vooraf aangeven wat u in de GGGz (voorheen: 2e lijn) gaat declareren bij mijn zorgverzekeraar?
 13. Moet een afgezegde of niet nagekomen afspraak betaald worden?
 14. Moet ik mijn kind meenemen bij het intakegesprek?
 15. Waarom kan ik niet meteen?
 16. Wat kan ik verwachten bij het intakegesprek?
 17. Wordt een behandeling volledig vergoed?

1. Doen jullie ook psychodiagnostisch onderzoek en valt dat ook onder de vergoeding?
Het antwoord is ‘ja’. PEP-Wiersma beschikt over een uitgebreid psychodiagnostisch instrumentarium, bestaande uit tests, projectieve technieken en vragenlijsten. De tijd die aan een onderzoek wordt besteed wordt geregistreerd.
terug naar boven

2. Heb ik een verwijzing van de huisarts nodig?
Ja, wij hebben een schriftelijke verwijzing van een arts nodig (of van Stichting De Toegang). Dat mag ook een jeugdarts of medisch specialist uit een ziekenhuis zijn. Wij zijn een (tweedelijns GGGz/SGGz) gespecialiseerde klinische psychologie en psychotherapiepraktijk voor kinderen en jongeren. Let u er op dat u een juiste verwijzing krijgt.
terug naar boven

3. Mijn zorgverzekeraar geeft andere informatie.
Als u met uw zorgverzekeraar belt, wordt er vaak informatie over de GBGGz (Generalistische Basis-GGz, voorheen: 1e lijn) gegeven. Voor de  GBGGz gelden andere en minder ruime voorwaarden dan voor de GGGz (Gespecialiseerde-GGz, voorheen: 2e lijn).
terug naar boven

4. Hoe kan ik mijn kind aanmelden?
Via het aanmeldformulier of door ons te bellen tijdens het telefonisch spreekuur op maandag dinsdag, woensdag tussen 11.00 en 13.00 uur - zie de uitleg onder aanmelden.

Om een afspraak te maken hebben wij ook een schriftelijke verwijzing van uw (huis)arts en de ID-gegevens van uw kind nodig. Zodra wij de verwijzing, ID-gegevens en aanmeldformulier ontvangen hebben, nemen wij contact met u op om een afspraak te plannen.
terug naar boven

5. Hoelang duurt een gesprek/ onderzoeksmoment?
Intakegesprekken en uitslag- of adviesgesprekken met ouder(s)/verzorger(s) duren ongeveer 2 uur. Onderzoeksmomenten met kinderen duren vaak ongeveer 2,5 uur, afhankelijk van hoe een en ander verloopt. Voor individuele behandelafspraken wordt in de regel 45 minuten met een uitloop naar 60 minuten gereserveerd, bij ouder- of gezinsgesprekken ligt dat tussen 90 en 120 minuten. Vanzelfsprekend wordt e.e.a. vooraf met u gecommuniceerd.
terug naar boven

6. Hoelang is de wachttijd?
Die varieert, ook per behandelaar. Wij hanteren geen wachttijd tussen intake en het vervolg. Nadere informatie over actuele wachttijden kan worden verstrekt door het secretariaat: (0591) 632 823 of onder 'wachttijden'.
terug naar boven

7. Hoe veilig zijn de gegevens die ik verstuur via het aanmeldformulier?
Onze website is technisch optimaal beveiligd (herkenbaar aan: https). Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld conform de richtlijnen van onze beroepsvereniging. Zie Privacy statement.
terug naar boven

8. Hoe zit het met het eigen risico?
Voor kinderen en jongeren geldt dit niet. Als u, als 18+-er, geen andere zorgkosten hebt gehad wordt eerst uw verplicht eigen risico met u verrekend. Dit geldt ook voor andere zorgkosten. De hoogte van uw eigen risico hangt af van de overeenkomst die u met uw zorgverzekeraar hebt afgesloten en bedraagt in 2023, evenals daarvoor sinds 2016, minimaal € 385,- voor personen van 18 jaar en ouder.
terug naar boven

9. Ik woon in het buitenland; kan ik me bij jullie aanmelden?
Nee, wij nemen geen volwassen cliënten meer aan. Als u een Nederlandse basisverzekering heeft, neem hierover dan contact op met uw zorgverzekeraar.
terug naar boven

10. Kan ik een afspraak maken in de avonduren of in het weekend?
Nee, wij maken in principe alleen afspraken tijdens kantooruren. 's Avonds of in het weekend worden geen afspraken gemaakt.
terug naar boven

11. Kan ik zelf mijn psycholoog kiezen?
In de regel worden intake- en kennismakingsgesprek en onderscheiden onderzoeksmomenten ingepland bij onze gekwalificeerde behandelaren. We maken voor wat betreft het vervolg wel onderscheid tussen de specialisaties van de psychologen. U kunt natuurlijk wel uw voorkeur aangeven, b.v. dat u het liefst een vrouwelijke behandelaar wilt.
terug naar boven

12. Kunt u mij vooraf aangeven wat u in de GGGz (voorheen: 2e lijn) gaat declareren bij mijn zorgverzekeraar?
Wij verrichten geen volwassen-GGz meer. Het is een veel voorkomend misverstand dat er bij een DBC c.q. zorgprestatie sprake is van een standaard uurtarief en dat vooraf te voorspellen is wat uiteindelijk zal worden gedeclareerd. De DBC-structuur was een ingewikkeld vergoedingenstelsel, gebaseerd op de combinatie van de gestelde diagnose, de aard van de behandeling en van de totaal bestede tijd. Het zorgprestatiemodel lijkt hiervan een afgeleide. (Bij kinderen en jongeren tot 18 jaar vindt financiering door de gemeente plaats op basis van vastgestelde tarieven.) Het declaratiebedrag kan niet handmatig berekend worden. Dit gebeurt automatisch door het softwareprogramma volgens de door de NZa bepaalde productstructuur.
terug naar boven

13. Moet een afgezegde of niet nagekomen afspraak betaald worden?

 • indien u verhinderd bent voor uw afspraak, wordt u verzocht dit zo snel mogelijk aan ons door te geven;
 • indien u een afspraak niet tijdig (24 uur van tevoren) annuleerde, mochten de kosten in geval van volwassenenzorg bij u in rekening worden gebracht. Zorgverzekeraars hebben laten weten dergelijke kosten niet langer voor hun rekening te willen nemen. Het heeft dus geen zin een dergelijke factuur bij uw verzekeraar in te dienen.

terug naar boven

14. Moet ik mijn kind meenemen bij het intakegesprek?
Zowel bij jongere als bij oudere kinderen is het intakegesprek bedoeld voor de ouder(s)/verzorger(s). Standaard wordt dan tevens een heteroanamnese afgenomen. Het is onze ervaring dat ouders/verzorgers vaak liever eerst alleen komen om rustig het probleem of de zorgen te kunnen bespreken; zelf vinden we het geen goede zaak om in aanwezigheid van een kind óver het kind te praten. Uw kind krijgt in de erop volgende onderzoeksmomenten vanzelfsprekend voldoende gelegenheid eigen vragen te stellen en desgewenst eigen meningen te delen.
terug naar boven

15. Waarom kan ik niet meteen?
In de eerste plaats omdat we geen acute dienst hebben en alleen met geplande afspraken werken. Wij kunnen een beperkt aantal nieuwe aanmeldingen per week inplannen. Als we de agenda vol zouden zetten met nieuwe afspraken, dan zou niemand meer een vervolgafspraak kunnen krijgen.
terug naar boven

16. Wat kan ik verwachten bij het intakegesprek?
Uw eerste afspraak zal ongeveer twee uur duren. Het intake- en kennismakingsgesprek heeft als doel een voorlopige inschatting te maken van uw hulpvraag en de problemen waar u en uw kind (en mogelijk ook school) tegenaan lopen. Ook wordt een heteroanamnese afgenomen. In de regel volgen hierna enkele psychodiagnostische onderzoeksmomenten met daarna twee resultatenbesprekingen ('adviesgesprekken'), het eerste voor de uitslagen en eventuele diagnose, het tweede voor uw onbeantwoorde of mogelijk opgeroepen (nieuwe) vragen. Zo mogelijk aansluitend kan desgewenst een passende behandeling worden gestart.
terug naar boven

17. Wordt een behandeling volledig vergoed?
PEP-Wiersma heeft voor wat betreft de Jeugd-GGz en de Dyslexiezorg voor kinderen en jongeren enkel contracten met de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn afgesloten. Voor volwassenen hadden wij tot voor kort als Zelfstandig Gevestigde Praktijk (ZGP) nog enkel een zorgcontract met de Achmea-groep, voor het leveren van ‘niet-klinische ambulante GGZ’ zorg aan reeds bij ons in behandeling zijnde jongeren. Dit betekende dat de behandeling van deze volwassenen volledig werd vergoed vanuit de basisverzekering. Deze mogelijkheid is komen te vervallen.

In de contracten met de zorgverzekeraars c.q. gemeenten zijn de tarieven en de kwaliteit van zorg die PEP-Wiersma levert vastgelegd. De kosten worden door PEP-Wiersma rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar óf (bij kinderen/jeugd) gemeente gedeclareerd. U krijgt van uw zorgverzekeraar meestal wel een overzicht van de door PEP-Wiersma gedeclareerde bedragen. Doorgaans staat hierop ook de naam van de verantwoordelijke hoofdbehandelaar (klinisch psycholoog) vermeld. Voor wat betreft de Jeugdzorg heeft PEP-Wiersma uitsluitend een overeenkomst gesloten met de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn.

De kosten voor een behandeling worden in de GBGGZ per gelimiteerd traject (kort, middel, intensief) gedeclareerd, in de GGGz gedeclareerd in een zogenaamde DBC (Diagnose Behandel Combinatie) en vanaf 1-1-2022 in een 'zorgprestatie'. Het betreft een vergoeding voor de geleverde zorg die aan het einde van de behandeling wordt gedeclareerd, naar het totaal aantal directe en indirecte tijd die aan een behandeling is besteed.
terug naar boven