Soms heb je een probleem en kom je er zelf niet helemaal uit. Je voelt je bijvoorbeeld niet begrepen, boos, verdrietig of bang. Of misschien lukt het op school niet meer zo goed. Jij en je ouders weten eigenlijk niet waar het door komt. Samen met ons kun je gaan onderzoeken wat er aan de hand is en ontstaat er meestal duidelijkheid. We kunnen dan kijken hoe we jou het best kunnen helpen.


Je kunt bijvoorbeeld ook last hebben van:

  • gedragsproblemen: het lukt je bijvoorbeeld niet om je aan regels of aan afspraken te houden, je hebt regelmatig of zelfs voortdurend ruzie met (een van) je ouders, vrienden of leerkrachten, je wordt door niemand begrepen en bent vaak boos;
  • sociale problemen: je hebt bijvoorbeeld geen of weinig vrienden, je wordt gepest, je voelt je niet op je gemak in een groep, je weet vaak niet hoe je moet reageren, je kunt niet voor je mening opkomen;
  • leerproblemen: je kunt bijvoorbeeld in de klas niet zo goed meekomen, je hebt moeite met leren of lezen, je vindt het lastig om je te concentreren of je bent vaak bang dat je het niet kunt.


Na het kennismakingsgesprek met je ouders kom je in ieder geval twee ochtenden naar onze praktijk om verschillende opdrachten/taken te maken. Dit vinden kinderen meestal leuk. Hierdoor leren we jou wat beter kennen en ontdekken we waar je goed in bent en waar je minder goed in bent - want je kunt nu eenmaal niet overál goed in zijn, tòch?


Wanneer we allerlei gegevens verzameld hebben, gaan we dit met je ouders bespreken - als je wilt ook met jou. Zo kunnen we beter nadenken over de vraag hoe jij het best kunt worden geholpen.


Op de volgende pagina kun je zien dat je niet de enige bent, die sommige dingen moeilijk vindt en dat je er ook iets aan kunt veranderen: www.bibbers.nl.


Heb je nog vragen? Stel je vraag dan hier: contactformulier