Braingame Brian

- een Executieve Functie Training met Game Elementen voor kinderen met ADHD
Bron: Informatiefolder over en licentietraining in ‘Braingame Brian’

Wat vinden kinderen met ADHD moeilijk?

Kinderen met ADHD hebben moeite om saaie en/of moeilijke taakjes te doen, thuis of op school. Ze onthouden de opdracht niet of maar gedeeltelijk, waardoor ze hun gedrag niet goed kunnen aansturen. De kinderen worden afgeleid terwijl ze bezig zijn en vinden het moeilijk om weer verder te gaan nadat ze afgeleid zijn. Ze kunnen wel doen wat er van hen gevraagd wordt, maar vaak niet op het moment dat het moet of niet zonder dat dit extra inspanning kost. Eerst nadenken voor je iets doet betekent dat je op je rem kan staan en dat vinden veel kinderen met ADHD ook moeilijk. Daarnaast kan het omschakelen van de ene naar de andere situatie of van de ene naar de andere taak voor sommige kinderen met ADHD lastig zijn. In de ene situatie moet je juist rustig zijn, in de andere situatie juist weer actief. Of het kan moeilijk zijn om rustig te blijven als iets anders gaat dan verwacht. 

Wat kunnen kinderen met ADHD juist goed?

Kinderen met ADHD zijn vaak heel creatief, ze kunnen dingen bedenken waarop niemand anders zou komen. Ze hebben veel energie en zijn vaak heel enthousiast. Ook kunnen ze heel erg grappig zijn. En als je kinderen met ADHD achter een computer zet dan kunnen ze dat heel lang volhouden en zijn ze juist niet afgeleid!

Wat kan helpen?

Kinderen met ADHD kunnen vaak niet voldoen aan de eisen die aan hen gesteld worden. Daardoor wordt er nog wel eens op hen gemopperd! Het helpt dan als ouders en leerkrachten weten dat het niet luisteren of het afgeleid zijn of het zomaar iets doen zonder na te denken te maken heeft met ADHD. Zij doen niet expres onhandig of zijn niet met opzet ongehoorzaam. Ouders en leerkrachten kunnen leren hoe ze dingen zo moeten vragen dat taakjes en opdrachten beter lukken, bijvoorbeeld door maar één ding tegelijk te vragen. Soms ook helpt medicatie. Die zorgt er dan voor dat de hersenen van kinderen met ADHD meer als bij kinderen zonder ADHD gaan werken.

Wat kan nog meer helpen: Braingame Brian!

- een goed onderbouwde, uitdagende, motiverende, kortdurende, thuis toe te passen behandeling voor het kind zelf.
Braingame Brian is een soort training van de hersenen, waardoor kinderen met ADHD informatie beter en langer kunnen onthouden en vasthouden, wat beter op hun rem kunnen staan als dat handig is en wat makkelijker kunnen omschakelen van de ene naar de andere situatie. De hersenen worden getraind door bepaalde oefeningen. Die oefeningen alleen zouden een beetje saai zijn, zelfs als deze op de computer gedaan kunnen worden. Daarom zijn de trainingstaken bij Braingame Brian onderdeel van een mooi vormgegeven spelwereld op de computer, waarin uitvinder Brian allerlei problemen oplost door hele bijzondere machines te bouwen.

De trainingstaken zijn onderdeel van één spelwereld. Er worden drie executieve functies getraind: werkgeheugen, inhibitie en cognitieve flexibiliteit. De training bestaat uit 25 sessies van ongeveer 45 minuten. Elke sessie bevat twee trainingsblokken van elk ongeveer 15 minuten, waarin deze drie executieve functies worden getraind.

De spelwereld begint in een dorp en breidt zich uit naar andere spelwerelden, waartoe Brian toegang krijgt als hij de trainingstaak goed doorloopt. Elk voltooid blok van drie executieve functietaken resulteert in een verandering in de spelwereld: problemen worden opgelost met behulp van door Brian bedachte machines, die zichtbaar worden na elke executieve functietraining. Hoe verder in het spel, hoe meer personages in de spelwereld verschijnen en hoe blijer deze worden. Het individueel trainingsniveau past zich aan het prestatieniveau van kind aan.

   Bron: www.shosho.com

Voor wie is de training?

De training is voor kinderen met ADHD, die ondanks de hulp van ouders, leerkrachten en soms medicatie toch nog vaak taakjes niet zo goed kunnen uitvoeren, afgeleid worden, dingen vergeten of het moeilijk vinden rustig te reageren. De kinderen kunnen daar zelf ook veel last van hebben. Braingame Brian is voor kinderen met ADHD van 8 tot en met 12 jaar. Voor jongere kinderen is het nog een beetje te moeilijk en bij oudere kinderen sluit de spelwereld wat minder goed bij hun belevingswereld aan.

De training mag worden aangeboden, nadat op basis van psychologisch onderzoek is vastgesteld dat het kind tot de doelgroep van de training behoort en nadat ook aandacht aan andere relevante interventiestrategieën is besteed – de training is niet ontworpen om als stand alone behandeling te worden ingezet. De ouder(s)/verzorger(s) dienen voorafgaand aan de training en na afloop van de training enkele specifieke vragenlijsten in te vullen – en tenzij hier uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt aangetekend worden deze gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en optimalisering van de training aan de aan de Universiteit van Amsterdam, Programmagroep Ontwikkelingspsychologie, gelieerde Stichting Gaming and Training aangeboden.

Voorwaarden voor deelname (en succes) zijn met name:

  • het kind is zelf gemotiveerd om het executief functioneren te verbeteren;
  • de ouders zijn in staat en gemotiveerd om ook zelf tijd te reserveren om tijdens de training ondersteuning te (kunnen) bieden;
  • indien er sprake is van medicatie, dan is deze ingesteld;
  • een ruimte thuis om te trainen/gamen, waarbij de afleiding zo weinig mogelijk is (dus niet in de huiskamer);
  • gedurende ongeveer 6 weken op in principe vooraf vastgestelde tijden minimaal 4 keer per week trainen/gamen.

Uit feedback-onderzoek blijkt:

  • alle 8-12 jarige kinderen vinden de spelwereld cool; 25% het spel heel leuk, 50% vindt spel leuk, en 25% heeft het moeilijk;
  • uitvallers blijken een zeer lage motivatie te hebben en hun ouders kunnen geen ondersteuning bieden.

Kosten

Doordat de training binnen onze praktijk uitsluitend wordt gegeven aan hiervoor na diagnostisch onderzoek geselecteerde kinderen zijn aan de deelname geen kosten verbonden – de praktijk betaalt per training € 100 als bijdrage in de ontwikkelingskosten van het softwareprogramma en het wetenschappelijk onderzoek van de Stichting Gaming and Training. De geïnvesteerde tijd inzake diagnostiek en behandeling/training (en reistijd) wordt geregistreerd en te zijner tijd bij de gemeente gedeclareerd.

Meer weten?

Braingame Brian is een E-health training van executieve functies ontwikkeld door de Stichting Gaming and Training: http://www.gamingandtraining.nl/.

Deze stichting heeft een tweeledig doel:
1. behandelingen ontwikkelen voor kinderen met ADHD en andere vormen van psychopathologie, waarin cognitieve
    controleproblemen een rol spelen, die effectief zijn, relatief weinig tijd in beslag nemen, gemakkelijk inzetbaar
    zijn en slechts een geringe ondersteuning vergen van ouders en behandelaars, tegen zo laag mogelijke kosten;
2. onderzoek faciliteren naar de effectiviteit van deze nieuwe behandelmethoden in de praktijk en zo bijdragen aan
    een ruimer aanbod van evidence-based interventies in de GGZ.


Heeft u nog vragen? contactformulier

In ’balans magazine, tijdschrift over ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag’ (september 1996, http://www.balansdigitaal.nl/) verscheen een door neuropsycholoog Hanna Swaab vertaald informatief overzicht van Harvey C. Parker, Ph.D., ‘ADAPT. Accomodations Help Students with Attention Deficit Disorders’ in: ‘A.D.D. WareHouse’, catalogus 1993:
Aanpassingen in de klas voor kinderen met ADHD, Wat te doen met…– klik hier