Concentratieproblemen

Elk kind heeft wel eens moeite zich te concentreren, bijvoorbeeld omdat het morgen jarig is of omdat het buiten sneeuwt. Het kind kan zijn aandacht dan niet bij de leertaak houden. Een groot deel van dit soort concentratieproblemen op school zijn dan ook vaak motivatieproblemen. Het kind zal als het zelf een taak kiest, bijvoorbeeld het maken van een tekening van de verjaardag en de cadeautjes, wel concentratie kunnen opbrengen.

Er is pas sprake van een concentratieprobleem als het kind voortdurend niet in staat is gedurende langere tijd zijn aandacht bij eenzelfde taak te houden. Het kind kan de aandacht niet goed bundelen, niet goed richten en niet of niet lang vasthouden. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Deze oorzaken kunnen in het kind liggen, maar ook bij de leerkracht, de omgeving van het kind of de onderwijsleersituatie.

Een concentratieprobleem dat niet opgemerkt wordt, kan grote gevolgen hebben. Het ligt voor de hand dat het kind een leerachterstand zal oplopen, omdat de onderwijstijd niet ten volle wordt benut.

Andere gevolgen van concentratieproblemen kunnen zijn:

  • leerfrustraties met als gevolg motivatieverlies en gedragsproblemen;
  • een minderwaardigheidsgevoel: negatief zelfbeeld;
  • problemen in de omgang met anderen, problemen in sociale situaties;
  • buitenbeentje in de klas of groep.