Dyslexie

Dyslexieonderzoek

Colllega mevrouw Claudia van Lotringen, praktijkhoudend in Emmen en Exloo en verbonden aan Stichting Taalhulp, heeft na jarenlange goede samenwerking sinds 1 januari 2023 onze dyslexiezorg overgenomen. Aanmeldingen betreffende de vergoede dyslexiezorg zullen wij naar haar doorverwijzen.
(Zie: https://www.stichtingtaalhulp.nl/vestiging/zuidoost-drenthe/)

Dyslexie

Dyslexie lijkt te moeten worden gezien als een neurocognitief construct, voortgebracht door of bestaand uit een zekere schikking van aandacht, geheugen, planning, en organisatie van gedrag. De huidige wetenschappelijke stand van zaken maakt het mogelijk dyslexie te omschrijven als ‘een subtiele stoornis in de ontwikkeling van de hersenen op basis van een genetische predispositie, die leidt tot verstoringen in de verwerking van taalspecifieke informatie, die primair tot uiting komt bij de verwerking van fonologisch-orthografische informatie en zich voornamelijk uit in het moeizaam lezen en spellen van woorden’. Genetisch onderzoek wijst op een multi-factorieel probleem. Hersenonderzoek wijst zowel op anatomische als functionele afwijkingen bij dyslexie. Deze afwijkingen in hersenfunctie treden op bij lezen en aan lezen gerelateerde cognitieve informatieverwerkingsprocessen. Dit specifieke lees- en spellingprobleem beperkt in ernstige mate een normale educatieve ontwikkeling, die op grond van de overige cognitieve vaardigheden mogelijk moet worden geacht.