Kinder- en jeugdpsychotherapie

De therapie

Kinder- en jeugdpsychotherapie is bedoeld voor kinderen en jongeren van 0 tot 22 jaar en hun ouders of verzorgers. Zij hebben uiteenlopende problemen op psychisch, sociaal-emotioneel of gedragsmatig gebied.

Deze vorm van psychotherapie wordt toegepast als de ontwikkeling van het kind verstoord dreigt te raken of stagneert. De therapie begint met het zorgvuldig in kaart brengen van het functioneren van het kind en zijn of haar omgeving, zoals ouders en school. Daarna wordt de behandeling gekozen die het best aansluit bij zijn of haar problematiek. Tevens biedt de therapeut ouderbegeleiding of -therapie aan in groeps- of gezinsverband.

Het doel is de ontwikkeling van het kind bij te sturen of weer op gang te brengen, het kind en zijn of haar ouders meer inzicht te geven in het functioneren van het kind en op een adequate manier te laten functioneren in gezin en maatschappij. Dit kan op verschillende manieren. De meest gangbare vorm is individuele psychotherapie. Vaak wordt een combinatie van praten en spel gebruikt. Kinderen tot twaalf jaar worden vaak behandeld in een spelkamer. Hier kan het kind allerlei spelmaterialen gebruiken om zich te uiten. Jongeren zitten vaker in een gesprekskamer. Daarnaast is er groepstherapie. Deze is geschikt voor kinderen en jongeren met problemen in de omgang met leeftijdgenoten. In een groep merken ze waar problemen liggen en hoe ze die kunnen veranderen.

Er is ook gezinspsychotherapie. Hierbij is de behandeling gericht op het hele gezin. Dit is belangrijk wanneer gezinsleden onderdeel zijn van het probleem. Het hele gezin hoeft niet altijd aanwezig te zijn.

Voor informatie over het verantwoord toepassen van een gedragsbeloningsprogramma en aantrekkelijk vormgegeven registratielijsten: www.apollopraktijk.nl > Downloads > Beloningsprogramma > handleiding/ schema’s.
En voor een leuk evaluatieschema met smileys op dezelfde website klik hier > Downloads > Evaluatieschema Emoties & Gedrag voor kinderen >

Organisatie

De Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP) is een beroepsvereniging van kinder- en jeugdpsychotherapeuten. De VKJP brengt vakgenoten samen uit verschillende therapeutische scholen, met diverse achtergronden, zoals gedrags-, cliëntgerichte, psychodynamische of psychoanalytische therapeuten. Bij de VKJP zijn de muren geslecht; het zijn de kinderen die binden, niet de stromingen.

Kinder- en jeugdpsychotherapeuten vinden in de VKJP een forum van verschillende collega’s die vakmatige onderwerpen met elkaar bespreken. De VKJP houdt de leden op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het vakgebied door middel van publicaties en congressen. De VKJP behartigt de belangen van haar leden bij structurele ontwikkelingen binnen de geestelijke gezondheidzorg. 
De VKJP kent verschillende vormen van lidmaatschap (lid specialist, basislid en belangstellende) waardoor het grote terrein van kinder- en jeugdpsychotherapie bestreken wordt.

Meer informatie

Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP)
Maliebaan 50b, 3581 CS Utrecht
T: 030 296 53 48
E: vkjp@hetnet.nl
W: www.vkjp.nl

Bron: Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP), Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP)